Spring til indhold

Nyheder

Den gode case: 10 populære grønne løsninger i 2022

2022 har på mange måder været et begivenhedsrigt år for det grønne Danmark, og det er i høj grad de mange konkrete løsninger, som driver den internationale interesse. Vi giver her et tilbageblik på ti af vores partneres mest læste solutions i 2022 fra stateofgreen.com.

Publikation: Grøn brint er dansk brint

Samlet set giver Danmarks havvindressourcer gode betingelser for produktion af grøn brint, som kræver store mængder grøn strøm.

Denne publikation giver et kort overblik over den danske brintsektor, de igangsatte projekter og de fremtidige perspektiver.

Download publikation

1. Brande Hydrogen: Vind til fremtidens brintproduktion

Solution provider: Siemens Gamesa

Brande Hydrogen Project, bygget af Siemens Gamesa, er en banebrydende løsning, hvor en 3MW vindmølle er direkte forbundet til en elektrolysator uden netforbindelse.

Udover at forsyne 50-70 taxier med 100 procent grønt brændstof dagligt, viser denne løsning, at grøn brint kan produceres pålideligt og effektivt fra vindkraft.

Læs mere om løsningen:  Brande Hydrogen: Wind to hydrogen production

2. Energiø – Østersøens knudepunkt for intelligent energi

Solution provider: Energinet

Med planer om at etablere verdens første to energiøer inden 2030, der skal fungere som et knudepunkt for elproduktion fra flere havvindmølleparker, viser Danmark yderligere vilje til at nå sine mål om at reducere CO2-udledningen.

Som det største infrastrukturprojekt i danmarkshistorien vil de danske energiøer være eksempler på transnationalt samarbejde og spille en stor rolle i at opfylde klimamålene i Europa.

Læs mere om løsningen: Energy island – the Baltic sea’s nodal point for intelligent energy

 

3. REDDAP: Verdens første dynamiske grønne ammoniakanlæg

Solution providers: Topsoe, Vestas & EUDP

Grøn ammoniak har et enormt potentiale i den globale indsats for at erstatte fossile brændstoffer med bæredygtige alternativer. Men prisen på grøn ammoniak er i øjeblikket væsentligt højere end for sammenlignelig ammoniak fra fossile brændstoffer.

REDDAP (Renewable Dynamic Distributed Ammonia Plant) være det første såkaldte dynamiske grønne ammoniakanlæg i verden. Projektet ledet af et partnerskab mellem danske brancheledere, herunder Topsoe, Vestas og Skovgaard Invest.

Når det efter planen er færdigt i 2023, vil anlægget producere mere end 5.000 tons grøn ammoniak fra vedvarende energi årligt. Denne produktion vil forhindre 8.200 tons CO2 i at blive udledt til atmosfæren hvert år.

Læs mere om løsningen: REDDAP: The world’s first dynamic green ammonia plant

Publikation: Østersøen som frontlinje for europæisk energisikkerhed

Østersøen rummer et betydeligt men stort set uudnyttet potentiale for havvindkraft, som i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine har vist sig endnu mere afgørende at udnytte.

Udgivet på baggrund af Østersøens energisikkerhedstopmøde, som Danmark var vært for, undersøger dette whitepaper, hvordan man kan udnytte Østersøens energipotentiale inden for havvind.

Download publikation

4. Kriegers Flak: Østersøens bindeled mellem Danmark og Tyskland

Solution provider: Energinet & Siemens Gamesa

Siden sin opførelse af den første havvindmøllepark tilbage i 1991, er Danmark blevet kendt for at være banebrydende indenfor havvindkraft. Nu bryder landet nye veje med planer om at producere grøn energi, der ikke kun forsyner det danske elnet, men også naboernes net.

Beliggende ud for den danske kyst i Østersøen er Kriegers Flak i øjeblikket Danmarks største havvindmøllepark med en kapacitet på 605 MW leveret fra 72 Siemens Gamesa-vindmøller. Vindmølleparken blev fuldt operationel i slutningen af 2021, hvilket øgede Danmarks vindproduktion med 16 pct.

Kriegers Flak er desuden det første projekt, hvor et offshore elnet forbinder vindmølleparker i både Danmark og Tyskland. Med Kriegers Flak Combined Grid Solution (CGS) krydsbinder projektet de nationale net i Danmark og to tyske baltiske havvindmølleparker, Baltic 1 og Baltic 2.

Læs mere om løsningen: Connecting Denmark and Germany in the Baltic Sea

5. Green Fuels for Denmark: Danmarks mest ambitiøse plan for produktion af grønne brændstoffer

Solution providers: COWI, SAS, Ørsted & DSV

Green Fuels for Denmark er et unikt partnerskab mellem Københavns Lufthavne, A.P. Møller-Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS og Ørsted, med COWI som videnspartner, hvor fokus er på at udvikle banebrydende brint- og grønt brændstofproduktionsanlæg.

Projektet har til formål at dekarbonisere tung transport ved at producere bæredygtigt brændstof med hjælp fra en etableret 1,3 GW elektrolysator drevet af 2-3 GW offshore vind.

Partnerskabet vil hjælpe med at dekarbonisere partnernes forretning og samtidig bidrage væsentligt til Danmarks mål om at reducere CO₂-udledningen med 70 % inden 2030 sammenlignet med 1990-niveauet. Det fuldt skalerede anlæg vil reducere de årlige CO₂-emissioner med 850.000 tons og stå i spidsen for modningen af teknologien.

Læs mere om løsningen: Denmark’s most ambitious plan for large-scale production of green fuels

6. Braunstein Taphouse: Cirkulært mikrobryggeri i Køge

Solution provider: Adept

Beliggende i byen Køge stod Braustein-bryggerierne overfor en kæmpe udfordring, da de ønskede at imødekomme deres årlige 15.000+ besøgende med et besøgscenter, såvel som deres ønske om at ‘give tilbage’ til lokalsamfundet, der har støttet mikrobryggeriet.

Dette resulterede i Braunstein Taphouse: Et lager bestående af nogle få bæredygtige materialer, som har reduceret spild markant sammenlignet med lignende byggeprojekter.

Taphuset er ’designet til demontering’ for at gøre genbrug af bygningskomponenterne til en realistisk mulighed, hvis bygningen ikke kan blive stående – enten ved at bygge hele bygningen om et andet sted eller ved at bruge materialerne som en del af andre projekter.

Læs mere om løsningen: The Braunstein Taphouse

7. Varmepumpe udnytter varmespild fra Nordeas datacenter

Solution provider: Viegand Maagøe

Datacentre producerer en del spildvarme, og hvis det ikke udnyttes, går dets potentielle besparelser tabt. Derfor indgik Nordea og Høje Taastrup Fjernvarme et samarbejde, hvor en varmepumpe skulle udnytte varmespild fra Nordeas datacenter.

Det resulterede i et projekt, hvor Høje Taastrup Fjernvarme etablerer og driver et varmepumpeanlæg, som er placeret i Nordeas bygninger, som er forbundet med Nordeas datacenter. Spildvarmen fra datacentret, som ellers ventileres gennem tørkølere, øges i stedet i temperatur af en varmepumpe, som gør det muligt at omdanne energien fra varmeaffaldet til fjernvarme.

Projektet viser, hvordan det er muligt at udnytte spildvarme effektivt, hvor varmepumpen leverer fjernvarme svarende til cirka 700 husstandes varmeforbrug.

Læs mere om løsningen: Heat pump uses heat waste from Nordea’s data centre

8. ReMatch producerer bæredygtige sportsoverflader

Solution provider: ReMatch

Mens brug af kunstgræs til sportsbaner har flere fordele sammenlignet med naturligt græs, kan det medføre betydelige miljøudfordringer, når græsset bliver slidt og skal bortskaffes.

Derfor har det danske firma Re-Match udviklet en metode til at adskille de forskellige materialer, der bruges til at producere kunstgræs, hvilket gør det muligt at genbruge materialet og resulterer i et cirkulært alternativ til sportsbaner.

Hver kunstgræsbane, der genbruges af Re-Match, resulterer i en besparelse på 400 tons CO2, samt giver betydelige omkostningsfordele.

Læs mere om løsningen: Sustainable sports surfaces

Publikation: Urban Water Managment

Denne publikation giver et overblik over, hvordan vi kan opbygge en mere robust vandforsyning, og drage nytte af de mange fordele ved at vedtage naturbaserede løsninger til at skabe modstandsdygtige byer. Lær, hvordan en holistisk forståelse af spildevand som ressource kan give både energi og naturressourcer.

Dowload publikation

9. Bevarelse af drikkevandsforsyningen i Danmark

Solution provider: 3VAND

I Danmark bruger vi grundvand som kilde til drikkevand. Dette er en ren og tilgængelig ressource, men den kan forurenes via overfladearealerne.

Løsningen på vandmangel er at bevare drikkevandsforsyningen. 3VAND repræsenterer forsyningsselskaber i de tre største byer i Danmark og tilbyder forskellige erfaringer i, hvordan man håndterer problemer med vandknaphed, herunder behandling af grundvand, beskyttelse af kilden og reduktion af vandtab.

De anvendte metoder bidrager til en tilstrækkelig og stabil forsyning af drikkevand af høj kvalitet i Danmark, samtidig med at der tages hensyn til energieffektivitet, miljøaftryk og bæredygtighed generelt.

Læs mere om løsningen: Preserving drinking water supplies

10. Aguardio: En simpel løsning på løbende toiletter

Solution provider: Aguardio

Mængden af unødvendigt vandspild på toiletter verden over er svimlende høj. Det er anslået, at 5-8% af alle toiletter på verdensplan lækker rent vand ned i afløbet.

Aguardio har udviklet en nem plug and play-sensor, som bipper, når den registrerer et toilet, der lækker.

Sensorens potentiale til at reducere vandspild anses for at være høj, og allerede inden for den første uge efter installation af lækagesensorer, opdages der normalt flere lækkende toiletter.

Læs mere om løsningen: A simple solution to detect running toilets

_________________________________________________________________________________

Mentioned in this article: Siemens Gamesa , Topsoe , Vestas Wind Systems , EUDP , ADEPT , Viegand Maagøe , Energinet , Aguardio , COWI , Ørsted , DSV , Re-Match , 3VAND , Vattenfall

Læs mere