Spring til indhold

P4G – Pioneering Green Partnerships, Investing in Impact – har til formål at accelerere markedsbaserede partnerskaber, med en målsætning om at udvikle bæredygtige økonomier verden over. I forlængelse af FN’s 17 udviklingsmål og Paris-aftalen, investerer P4G i inkluderende og håndgribelige løsninger, der skal bygge bedre og grønnere samfund.

Som den nationale platform for P4G-aktiviteter i Danmark, faciliterer State of Green partnerskaber og engagerer lokale virksomheder til at deltage i P4G’s arbejde med at skabe inklusion og bæredygtig vækst.

2 :29

Innovationshub for partnerskaber

P4G-initiativet sigter efter af engagere private virksomheder og statsapparater i partnerskaber med målet om at løse FN’s 17 udviklingsmål. Som den nationale platform for P4G i Danmark, hjælper State of Green med at faciliterer disse partnerskaber.

Videokreditering: P4G

Initiativet bag P4G

P4G er et internationalt initiativ understøttet af lande, virksomheder, internationale organisationer, institutioner og civilsamfund. P4G mobiliserer et økosystem af 12 partnerlande, 5 organisatoriske partnere og mere end 240 civilsamfund og erhvervspartnere, og repræsenterer dermed en aktiv handlingsorienteret alliance af statsapparater, virksomheder og investorer.

Det danske initiativ er skabt i samarbejde med partnerlandene Bangladesh, Chile, Colombia, Etiopien, Indonesien, Kenya, Mexico, Holland, Sydkorea, Sydafrika og Vietnam.

Udover partnerlandene er initiativet understøttet af organisationer som the World Resources Institute, C40 Cities, Global Green Growth Institute, og State of Green.

Alliancen fokuserer på at accelerere partnerskaber og temaer i relation til nationale og globale prioriteter, så som grøn vækst, FN’s udviklingsmål og generelt at skabe samfund, som er bæredygtige, inkluderende og økonomisk robuste.

State of Greens rolle

Hvert P4G-partnerland udvælger en national platform, der tilpasses den nationale kontekst. Som den danske P4G-platform, er State of Green essentiel for P4G’s globale effekt, da den åbner for lokale partnerskaber, muligheder og ressourcer. Derudover assisterer og faciliterer State of Green high-level-topmøder for at skabe engagement og opmærksomhed på initiativet. Som den nationale hub, arbejder State of Green tæt med P4G’s koordineringshub i Washington, D.C.

Mere specifikt er det hensigten, at State of Greens arbejde inden for P4G skal give det danske erhverv adgang til relevante partnere og statsapparater indenfor nye markeder, der deler Danmarks ambitiøse intentioner for FN’s udviklingsmål.

P4G modellen

P4G fokuserer på at arbejde indenfor tre områder:

  1. P4G understøtter de bedste idéer
    P4G’s offentligt-private partnerskaber stræber efter at løse specifikke globale udviklingsmål gennem markedsbaserede handlinger. Partnerskaberne er understøttet i tre områder: finansiering, facilitering og anerkendelse.
  2. P4G skaber relationer mellem verdens førende CEOs og statslige poster
    Fra CEOs til ministre. Det globale P4G netværk vil influere politikker og implementere transformerende ideer. De bedste løsninger vil blive præsenteret ved topmøder og lignende events.
  3. P4G fokuserer på det, der virker
    Partnerskaberne er bygget på ansvar og effekt. Denne strategi betyder, at P4G målretter sig partnerskaber med de højeste chancer for at forbedre livet for nutidige og fremtidige generationer.

Støtte- og facilitetsprogrammer

P4G er blot et af flere danske finansieringsprogrammer for virksomheder og andre aktører, som ønsker at støtte grønne projekter i udviklingslande.

Find andre støtte og faciliteringsprogrammer