Spring til indhold

Nyheder

Nyt netværk skal bygge bro mellem investorer og virksomheder i udviklingslande

Med formålet om at styrke dynamikken mellem private investorer og projekter i Afrika, blev det første State of Green Investor Netværksmøde afholdt d. 20. marts. 30 danske aktører deltog og udviste stor interesse for et fortsat samarbejde og erfaringsudveksling med fokus på private impact-investeringer i Afrika.

Mens mange danske fonde og investorer gerne vil investere i udviklingslande, men ikke kan finde attraktive projekter, har mange virksomheder, der gerne vil starte aktiviteter i de samme lande, svært ved at finde finansiering.

Dette paradoks er en af baggrundene for, at State of Green har etableret et Impact Investor Network af danske fonde og investorer, der har en særlig interesse i investeringer i, i første omgang,  afrikanske lande.

Afrika har fået stigende politisk fokus, og mens den danske regering pønser på en særlig Afrika-strategi, får Investeringsfonden for Udviklingsland (IFU) i de kommende år tilført 500 millioner kroner årligt til udviklingsinvesteringer, primært i afrikanske lande. Der er en generel opfordring til, at dette følges op af private investeringer.

State of Green Investor Netværk har til formål at styrke dynamikken mellem de private investorer, så de private investeringer øges – både direkte i projekter i Afrika og ved at støtte danske virksomheders indtog på kontinentet.

På det første møde i netværket den 20. marts var 30 danske aktører mødt op, og der blev udtrykt stor interesse for at fortsætte erfaringsudveksling og samarbejde i den kommende tid for at bevare det stærke fokus på private impact-investeringer.

På mødet var der indlæg fra direktøren for Poul Due Jensen Fonden, Kim Nøhr Skibsted, fra underdirektør Marie Gad, Dansk Industri, fra investeringsdirektør Theo Ib Larsen, IFU, og projekt manager Thomas Augustinus, Access2innovation.

Netværket er samtidig med til at styrke mulighederne for inkubator-miljøet i Danmark for at sikre midler til aktiviteter i udviklingslande. Det sker bl. a. gennem de erhvervsfremmende initiativer Danida Green Business Partnerships (DGBP) og Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G).

I forlængelse af investormødet den 20. marts blev der holdt kickoff på de kommende ansøgningsrunder for DGBP og P4G. DGBP, der administreres af Nordic Consulting Group, har deadline den 3. juni, mens næste deadline for ansøgninger til P4G er den 8. september. Læs mere om de to støttemuligheder her:

P4G er et globalt initiativ med Danmark som primus motor, og det har som formål at gøre små lokale virksomheder i seks udviklingslande attraktive for eksterne investorer. Dette sker gennem støtte til partnerskaber med en ikke-kommerciel og en kommerciel partner. Umiddelbart inden påske blev de udvalgte partnerskaber fra 2023-ansøgningsrunden offentliggjort.

17 partnerskaber fandt vej gennem nåleøjet og vil modtage en støtte, der i gennemsnit ligger på EUR 327.000 US. Første ansøgningsrunde i 2024 havde deadline i begyndelsen af marts.

Projekterne, der får støtte, er alle grønne og der er særligt fokus på vedvarende energi, eldrevne køretøjer, vandløsninger, effektiv og smart fødevareproduktion og fødevarespild. Danske virksomheder kan både deltage i partnerskaberne gennem lokale datterselskaber og som leverandør af løsninger eller aftager af produkter.

Læs mere