Spring til indhold

Nyheder

Sønderborg sætter globalt spot på energieffektivitet

Mere end 20 ministre, 60 medier og repræsentanter fra hele verden deltog i Det Internationale Energiagenturs (IEA) globale konference om energieffektivitet i Sønderborg fra 7.-9. juni. Under konferencen blev Sønderborg udnævnt til den internationale hovedstad for energieffektivitet.

Med afsæt i områdets status anført af Sønderborgs ProjectZero, Danfoss’ arbejde med energieffektivitet og den danske energiomstilling generelt lykkedes det Sønderborg at tiltrække Det Internationale Energiagenturs (IEA) globale konference om energieffektivitet fra d. 7.-9. juni. Som vært for IEA’s årlige konference dannede Sønderborg bagtæppe med fremføring af konkrete løsninger og energieffektive teknologier.

Under konferencen arrangerede State of Green en række besøg til lokale virksomheder og løsninger for de delegerede. Besøgsprogrammerne spændte fra vedvarende energiproduktion og energieffektivt forbrug til integration og distribution samt Power-to-X.

Sønderborgs dedikerede indsats og det høje danske ambitionsniveau blev kronet af IEA’s topchef Fatih Birol, der i sin åbningstale udnævnte Sønderborg til den internationale hovedstad for energieffektivitet. Udover de mere end 20 ministre, som deltog i IEA’s ministermøde, samlede konferencen beslutningstagere og virksomhedsledere fra knap 70 lande.

Konferencen sluttede med ’Sønderborg Action Plan’. Handlingsplanen anerkender betydningen af energieffektivitet i kampen mod klimaforandringer og præsenterer strategiske principper og politiske redskaber, som kan bruges til at øge den energieffektive indsats.

Sønderborg Action Plan

Energieffektivitet har aldrig været vigtigere

Under konferencen udgav IEA en ny analyse, som viser, at det vil koste mere i det lange løb, hvis vi ikke øger vores globale indsats på energieffektivitet, end hvis vi gør det. Faktisk har vi potentiale til at spare 95 EJ, som svarer til Kinas samlede energiforbrug, hvis vi fordobler energieffektivitetsindsatsen i dette årti.

Ifølge IEA’s analyse har øget energieffektivitet desuden potentialet til at medføre en besparelse på 30 mio. tønder olie dagligt. Det svarer til fire gange den europæiske import fra Rusland. Samtidig kan energieffektivitet afbøde de stigende energipriser, bidrage til jobskabelse, sænke samfundsregningen og bidrage til at sikre energiuafhængighed.

Læs hele IEA’s analyse.

Læs mere