Spring til indhold

Nyheder

Offentligt–privat samarbejde styrker Danmarks position ved historisk FN’s konference i New York

FN’s internationale vandkonference i New York fra d. 22.-24. marts samlede stats- og regeringschefer samt ledende stemmer fra den private sektor og civilsamfundet. Sammen med miljøministeren, Dansk Industri og en række virksomheder satte Danmark et betydeligt aftryk på konferencen, og State of Green lancerede sine nye digitale vandværdikæde.

Ny vandværdikæde skal fremme den danske vandsektor internationalt

Vandværdikæde
Med det digitale værktøj kan  danske vandvirksomheder vise potentielle internationale kunder, hvor i værdikæden de tilbyder løsninger. Samtidig viser vandværdikæden, hvilke øvrige leverandører med supplerende produkter og kompetencer vi fra dansk side kan tilbyde.
Gå til vandværdikæden

Det er næsten et halvt århundrede siden, at FN har afholdt en konference dedikeret til vand. Afsættet for FN’s internationale vandkonference d. 22.-24. marts er kritisk. Ifølge IPCC er halvdelen af verdens befolkning udfordret af for meget, for lidt og for urent vand som konsekvens af klimaforandringerne. Udfordringerne øges yderligere af befolkningstilvækst og stigende ulighed. Dertil kommer en lang række andre vandrelaterede problemer. F.eks. udledes 80 procent af verdens spildevand urenset til skade for miljø, sundhed og klima – og i Danmark er vi i stigende udfordret af miljøfarlige stoffer som f.eks PFAS.

Danmark er europamester på vandområdet med flest patenter og eksport af vandteknologi pr. indbygger. Under konferencen i New York lancerer Danmark derfor en digital visualisering af den danske værdikæde, som kan udbrede kendskabet til danske vandløsninger og aktører.

 

Danish Minister of Environment Magnus Heunicke in New York
Danish Minister of Environment Magnus Heunicke in New York

 

Danske vandvirksomheder er ambitiøse og blandt verdens bedste, når det kommer til vandteknologi. Helt konkret kan danske virksomheder hjælpe med at kortlægge, hvor der findes grundvand, hjælpe med at pumpe vandet op, rense det og sørge for, at det bliver leveret til borgerne, uden at det går til spilde. Hvis vi arbejder sammen på tværs af myndigheder og erhvervsliv, så kan vi hjælpe med at løse nogle af verdens største vandudfordringer,” udtaler miljøminister Magnus Heunicke.

Den nye vandværdikæde fremviser en lang række konkrete løsninger inden for bl.a. bæredygtig grundvandsforvaltning og kortlægning, vandforsyning med lavt vandtab samt energineutral spildevandsrensning. Disse styrkepositioner kan være med til at løse verdens vandkrise:

“Dansk vandteknologi er i verdensklasse. Vi har en ambition om at fordoble eksporten af vandteknologi til 40 mia. kr. i 2030. Det kræver, at vi  stempler løbende ind på de nyeste globale agendaer, såsom PFAS og håndtering af lattergasudledning fra renseanlæg. Samspillet på tværs af det offentlige og private vækker opmærksomhed på udenlandske markeder og er afgørende for at fastholde en dansk førerposition på vandområdet,” siger Mads Helleberg Dorff, chef for DI Vand.

Med udsigt fra New York afholdes konferencen på verdens største vandmarked, USA. Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur anslår et investeringsbehov på mere end 5.200 mio. kr. for at vedligeholde amerikansk vandinfrastruktur over de næste 20 år.

Danske vandvirksomheder, forsyninger og myndigheder har i årevis arbejdet med energioptimering og klimaneutralitet. Med dette samarbejde i ryggen står den danske vandsektor stærkt globalt og i særlig grad i USA,” siger Finn Mortensen, direktør i State of Green.

 

Vandværdikæde
Dansk vandekspertise på digitalt display ved historisk FN-konference

 

FN’s internationale vandkonference blev afholdt i New York fra d. 22.-24. marts og FN’s generalforsamlingen. Flere end 1.200 organisationer fra hele verden deltog. D.22. marts afholdte Miljøministeriet, DI Vand, DI USA, Danish Cleantech Hub og State of Green et arrangement, der satte spot på, hvordan dansk lovgivning, regulering og udvikling af vandteknologiske løsninger bidrager til de globale udfordringer. Under arrangementet lancerede State of Green en samlet visualisering af den danske vandværdikæde.

Læs mere