Spring til indhold

Nyheder

Giv dine interessenter bedre overblik over dit arbejde: Sådan strukturerer du din løsning

Fortællinger om konkrete løsninger er den bedste måde at vise, hvordan du kan hjælpe en potentiel kunde. I dette indlæg tager vi dig igennem, hvordan du bedst strukturerer din løsning, så dine interessenter nemt kan få et indblik i netop dig og din virksomhed. Og forhåbentlig være med til at overbevise dem om, at du er den rette samarbejdspartner for dem.

Løsninger er enkeltstående historier om, hvordan et produkt eller service er blevet implementeret i det virkelige liv. De fortæller noget om, hvordan netop din løsning er med til at løse et enten lokalt eller globalt problem. Hvordan hjalp din virksomhed en kunde – og hvad fik kunden ud af det?

Kort sagt: Som enhver god historie har en løsning en begyndelse, en midte og en ende. Pointen med det hele er at overbevise potentielle kunder eller samarbejdspartnere om, at arbejde sammen med dig er god idé og at dit produkt eller service kan hjælpe dem med at løse de problemer de sidder med.

For at gøre det nemt for dig har vi på din løsning klargjort strukturen for dig. Strukturen består af:

  1. Udfordring
  2. Løsning
  3. Resultater

Men hvad skal man så skrive i det tre dele? Nedenfor tager vi dig igennem dem hver især, så du kan skrive den bedste løsning og overbevise dine besøgende om, at netop du er den bedste til at hjælpe dem.

1. Beskriv din udfordring – og gør den relaterbar

Det første skridt i en god løsning er at sætte den i en kontekst, som din læser kan forholde sig til. Folk køber ikke ting bare for at købe ting. De køber ting for at løse et specifikt problem. Derfor er dit mål i denne sektion at positionere din virksomhed som en hjælpende hånd, der hjalp med at overkomme et problem.

En god måde at gøre dette er ved at forklare selve udfordringen. I stedet for at beskrive din virksomhed prøv at beskriv udfordringen for din potentielle kunde eller samarbejdspartners sted. Det er effektivt af to grunde:

  1. Dit publikum kan identificere sig med problemstillingen og dermed bedre se sig selv blive hjulpet af dig
  2. En ydmyg tilgang øger din troværdighed

Hvad er en udfordring?

Udfordringen skal tale ind i den grønne dagsorden. Her har vi specificeret fire områder, som din løsning skal tale ind i: energi, vand, byløsninger og cirkulær økonomi.

En god løsning formår også at sætte sig ind i en global kontekst. Pointen med løsningen er at vise overfor internationale interessenter, at de skal vende sig til Danmark (og specifikt jeres virksomhed), hvis de vil have hjælp. Derfor skal man altså kunne tale udover problemet som ’unikt dansk’, så en international interessent kan se sig selv og sit lokalområde i problemet.
Eksempler på udfordringer du kan tage udgangspunkt i:

Muligheder:
• Uudnyttede ressourcer (fx potentiale for nye energiformer)
• Ny markedsudvikling (fx nye behov/efterspørgsel)
• Fremtiden (fx nye behov, teknologier eller trends)

Udfordringer
• Ressourcespild (fx materialespild eller energispild)
• Trusler (fx klimapåvirkning af eksisterende teknologier eller markeder)
• Nye krav eller lovgivningsændringer

2. Hvad er din løsning og hvordan løser den problemet?

Den anden del af strukturen er der hvor du virkelig har mulighed for at skinne igennem. Det er nemlig her, hvor du har plads til at forklare, hvad din løsning er, hvorfor du har valgt netop denne løsning til at løse pro-blemet og sidst men ikke mindst, hvordan løsningen løser problemet.

Sæt her gerne fokus på hvordan din løsning er blevet brugt i den konkrete situation.

Du må også meget gerne komme med mere tekniske beskrivelser af din løsning. Hvis du vælger at gå i dybden med teknikken, er det en god idé at understøtte med fx infografikker og grafer, så alle kan følge med i din tekniske forklaring. Vær dog opmærksom på at gøre din tekniske beskrivelse så tilgængelig som mulig, så alle kan forstå din løsning.

3. Resultater: Show, don’t tell

Det sidste step er at beskrive de konkrete resultater din løsning har skabt. Det er her, at du virkelig kan over-bevise potentielle kunder eller samarbejdspartnere om, at arbejde med dig eller implementere din løsning er en god idé.

Den bedste måde at gøre dette på er ved at finde du hårde, kolde tal frem. Du kan fx inkludere resultater som:

  1. Profit
  2. Tidsbesparelse
  3. Ressourcebesparelser, fx energi- eller vandbesparelser
  4. CO2 reduktioner
  5. Adfærdsændringer

Resultaterne skal gerne binde sig tilbage til din udfordring. Hvis udfordringen fx har været vandtab i et bestemt område, skal resultaterne gerne vise, hvordan din løsning har været med til at reducere vandtabet og i hvor høj en grad.

Understøt gerne din resultater med grafer o.lign. så du virkelig kan få overbevist folk om løsningens success.

4. Gør din løsning let at læse

Din struktur er nu lige i øjet, men måske du stadig synes, at den er lidt uoverskuelig for en læser at komme igennem. Den er teksttung og tæt, for du har haft meget på hjerte. Men hvordan får du virkelig hamret budskabet igennem til en travl, professional målgruppe? Vi har samlet fire gode råd til, hvordan du kan gøre din løsning mere spiselig og nå flere besøgende.

Læs mere