Spring til indhold

Nyheder

Nyt P4G-partnerskab skal bekæmpe vandknaphed i Mombasa

Blandt de nyligt annoncerede P4G-partnerskaber er projektet Replenish Coastal Cities i Kenya, der har til formål at styrke vandforsyningen i Kenyas næststørste by, Mombasa. Gennem Managed Aquifer Recharge (MAR) ønsker Rambøll at forbedre levevilkårene i den hastigt voksende by.
image
12 december 2022

Dette års IWA World Water Congress understregede, at det er mere presserende end nogensinde at udvikle og finansiere vandløsninger, der kan skabe robuste og beboelige byer. Klimaforandringerne og stigende urbanisering skaber komplekse risici for byer, især i regioner, hvor vandknaphed er en grundlæggende trussel mod indbyggernes liv.

En sådan region er Kenyas kystområde omkring byen Mombasa. Her mangler man dagligt over 100.000 m3/ i den nuværende forsyning af drikkevand alene i Mombasa. Det nødsager byen til at gennemføre vandrationering i årets tørreste periode. Disse perioder er kun blevet længere med tiden, og når regnen falder, er det ofte intenst og skadeligt.

En bedre udnyttelse af vandet fra regntiden og oversvømmelser kan dog være en vigtig del af løsningen på regionens vandkrise. Det er præcis den vej, som et nyt P4G-partnerskab forfølger. Sammen med lokale partnere vil danske Rambøll arbejde for at etablere et såkaldt Managed Aquifer Recharge (MAR) anlæg – en løsning med potentiale til at levere hele 10 millioner m3 rent drikkevand årligt og forbedre levevilkårene i Mombasa-området drastisk.

Om P4G

P4G er en global platform, der er støtter grønne partnerskaber for at levere inklusiv og bæredygtig vækst. Som den nationale platform for P4G-aktiviteter i Danmark faciliterer State of Green markedsbaserede partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor.

Læs mere her

Hvad er MAR?

MAR er en proces, hvor man opsamler overskydende afstrømningsvand og infiltrerer det i akviferer, hvor det opbevares som grundvand, der kan distribueres i tørre perioder. Således kan man øge de ferskvandsressourcer, der er tilgængelige i regioner med meget varierende og sæsonbestemt nedbør, samtidig med at den samlede modstandsdygtighed i områdets vandforsyning forbedres.

Selve teknikken har eksisteret længe, men specifikt at udnytte vand fra oversvømmelser, som Rambøll og deres partnere planlægger at gøre i Mombasa, er en innovativ tilgang. Den klare fordel er, at du øger vandforsyningen ved kun at bruge vand, der ellers ville gå tabt i havet, alt imens du afbøder den skade, oversvømmelser kan forårsage.

På trods af fordelene kan de være svært at overbevise folk om, at oversvømmelsesvand kan omdannes til drikkevand. Det har forhindret løsningen i at blive udbredt:

Ofte vil folk tro, at hvis du tager denne type vand og infiltrerer det, bliver det ikke rent. “, siger Dr. Paul Thorn, Rambølls seniorkonsulent på Replenish Coastal Cities in Kenya-partnerskabet.

Men så snart man kommer over denne forhindring, bliver det klart, at MAR kunne være en transformativ løsning i byer som Mombasa, mener Dr. Paul Thorn.

 

En bæredygtig løsning

At mangle rent vand er skadeligt for Mombasa på flere måder. For det første er indbyggerne tvunget til at købe vand af tvivlsom kvalitet fra uregulerede vandleverandører, som ofte sætter ekstremt høje priser. For det andet er det en grundlæggende hindring for den regionale økonomiske udvikling. Mombasa kunne være en meget vigtig havneby, men manglen på rent vand har forhindret dem i at udvikle deres havneinfrastruktur. Hvis denne barriere blev revet ned, kunne det skabe vitale økonomiske muligheder:

Hvis du kan øge vandforsyningen, øger du ikke kun vandtilgængeligheden for befolkningen selv, men du øger tilgængeligheden af vand til industrien, som derefter kan udvide. På den måde har man pludselig et fundament for at skabe flere arbejdspladser og forbedre det økonomiske miljø lokalt,” siger Paul Thorn.

Andre løsninger som dæmninger og afsaltning i øjeblikket forfølges for at imødekomme udfordringerne i Mombasa. Men de løber ind i flere bæredygtighedsproblemer ved yderligere inspektion:

Sammenlignet med MAR har dæmninger et større klimaaftryk på grund af betonen og transporten af vand over lange afstande. Dæmninger er også mere sensitive over for tørkeforhold. Vi har ganske vidst et helt hav, men problemet med afsaltning er, at det kræver meget energi at afsalte vandet. I Kenya ville det være en dyr løsning,” forklarer Dr. Paul Thorn.

Omkostningerne til udvikling af MAR-anlæg er betydeligt lavere sammenlignet med alternativerne. Det anslås, at grundvandet fra MAR ville koste mindre end US $ 1,00 / m3, inklusiv omkostningerne til infrastrukturudvikling, drift, vedligeholdelse og levering. Anlægget har også en lang levetid – omkring 40 år med den korrekte vedligeholdelse, ifølge Rambøll.

Kort sagt er MAR en økonomisk konkurrencedygtig løsning, der øger vandressourcerne til by- og bynære samfund, samtidig med at energiforbruget reduceres og hjælper med at fjerne en af de primære hindringer for økonomisk vækst.

 

Styrken i samarbejde

P4G-finansieringen bringer partnerskabet Replenish Coastal Cities in Kenya et skridt tættere på at gøre MAR til virkelighed i Mombasa. Inden for P4G-finansieringsperioden er målet at foretage en gennemførlighedsundersøgelse for at pege vandforsyninger og lokale myndigheder i retning af potentielle steder til et MAR-anlæg. Herunder hører også en fuldt udbygget forretningsmodel.

Ved at samarbejde med interessenter, herunder lokale myndigheder, forsyningsselskaber og lokale NGO’er, har partnerskabet til formål at demonstrere den fysiske, sociale og økonomiske levedygtighed af et MAR-anlæg, så ideen kan anvendes i Mombasa og potentielt replikeres andre steder.

For Rambøll handler et partnerskab som dette i sidste ende om at bruge deres ekspertise til at hjælpe og styrke lokale organisationer og institutioner til at opbygge mere bæredygtige og modstandsdygtige samfund. Som Dr. Paul Thorn siger:

Når ideen kommer fra de lokale selv, er det ikke noget, vi pådutter dem. Vi er interesserede i at deltage i projekter, der rent faktisk øger bæredygtigheden for vandressourcer og gør lokalsamfundene mere robuste.”

P4G har støttet Repleish Coastal Cities i Kenya-partnerskabet med US $ 100. 000 til gennemførlighedsundersøgelsen.  Sammen med Rambøll er NGO’en Water & Sanitation for the Urban Poor og lokale forsyningsselskaber i Mombasa og Malindi de primære partnere i projektet.

Læs mere