Spring til indhold

Nyheder

Nu åbner P4G for nye partnerskabsansøgninger til 2024

Partnerskaber med deltagelse af danske virksomheder og organisationer kan nu søge om støtte fra P4G til at udvikle virksomheder i seks lande i Asien, Afrika og Latinamerika.
image
16 november 2023

Interesseret i at høre mere?

P4G har en åben ansøgningsproces året rundt med specifikke evaluerings- og beslutningsperioder to gange om året. Ansøgningsfristen er den 8. marts 2024.

Ansøg nu

Det globale initiativ P4G har åbnet for ansøgninger i 2024 og vil vurdere ansøgningerne løbende allerede nu.  P4G støtter partnerskaber inden for vedvarende energi, e-mobilitet, vand, fødevarespild og smart fødevareproduktion.

P4G – eller Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 – blev sat I verden I 2018 på dansk initiativ. I alt er 77 partnerskaber i de første fem år blevet tildelt støttemidler, hvoraf de 17 har haft deltagelse af danske virksomheder og organisationer. Fra 2023 har P4G skærpet sit fokus. Udover at koncentrere indsatsen på områderne energi, vand og fødevarer, vil P4G-støtte blive tildelt små og mellemstore virksomheder, der er eller har intentioner om at registrere virksomhed i et af de seks udviklingslande, der er partnere i P4G, nemlig Indonesien, Vietnam, Kenya, Etiopien, Sydafrika og Colombia. Støttemidlerne bliver givet fra tre donorlande: Danmark, Nederlandene og Sydkorea.

Målet med den stærkere forankring i udviklingslandene er at styrke det lokale erhvervsliv og jobskabelse gennem grøn vækst, og med støtten skal disse virksomheder nå et niveau, der bliver attraktivt for eksterne investorer at gå ind i.

Partnerskaberne består minimum af en ikke-kommerciel administrativ partner og en mindre virksomhed med max. 50 ansatte i selskabet i landet. Partnerskaberne kan dog også rumme flere deltagere, og der er oplagte muligheder for danske virksomheder enten gennem eget selskab i landet eller som ekspert, teknologileverandør, videnspartner eller aftager af produkter.

Den nationale platform for P4G i Danmark

Som nationalt knudepunkt samarbejder State of Green med P4G for at give danske virksomheder adgang til relevante partnere i vækstmarkeder med fælles SDG-mål.

Læs mere

Der er fokus på at udvikle selskaber, der allerede er aktive og har kendte teknologier, og der forventes i alt at blive tildelt støtte til 16-18 partnerskaber i første runde i 2024. I gennemsnit får partnerskaberne 350.000 USD i støtte, hvortil komme ren egenfinansiering på 30 pct. Der er deadline på ansøgninger 8. marts, men mulighederne for at få konstruktiv feedback er større, jo tidligere ansøgninger sendes ind.

Ansøgninger vurderes efter en række kriterier, der kan læses her.

Der er to årlige ansøgningsrunder, og følgende deadline vil være i marts 2024.

P4Gs særlige styrke er det offentligt-private samarbejde i alle ni partnerlande. Hvert land har en national platform med både en statslig og en privat deltager. Det betyder, at P4G ikke blot bistår ansøgere og aktive partnerskaber løbende, men også kan adressere lovgivningsmæssige og handelsmæssige hindringer, der udfordrer udviklingen af sunde forretninger i partnerskaberne. Samtidig er støtten fra ikke-kommercielle partnere – bl.a. civilsamfundsorganisationer – med til at sikre forankring i modtagerlandet og bidrager bl.a. til kompetenceudvikling lokalt. Efter støtteperioden på to år vil P4G også aktivt bistå forretningspartneren med kontakt til investorer, der kan bidrage yderligere til vækst.

Læs mere