Spring til indhold

Nyheder

Green Energy Export Day 2023 samlede Danmarks grønne energibranche

Den 29 august samledes den grønne energibranche til Green Energy Export Day i Industriens hus. Konferencen bød på faglige workshops samt præsentationer af løsninger, teknologier og strategier indenfor en bred vifte af energisektorer.

Hvert år afholder Dansk Industri Green Energy Export Day, hvor ledere, eksperter og handelsrådgivere inviteres indenfor i Industriens Hus til en dag i eksportens navn. Med et program spækket med workshops, præsentationer, og diskussioner, var der rig mulighed for at diskutere fremtidens potentiale for dansk grøn energi.

State of Green var medarrangør på dagen og fuldt involveret i flere aktiviteter. I Industriens Hus’ smukke atrium, var State of Green tilstede med vores Green Together Experience udstilling, udviklet i samarbejde med Udenrigsministeriet. Her kunne de deltagende virksomheder og samarbejdspartnere opleve deres grønne løsninger gennem bl.a. VR-briller og digitale visualiseringer af den danske vindværdikæde, og få en forsmag.

Læs mere om mulighederne for eksponering via State of Greens brandingværktøjer

Internationale partnerskaber baner vejen for grønne løsninger

Derudover var State of Green til stede på diverse workshops og rundbordsmøder i løbet af dagen, hvor markedsmuligheder og potentiale for grønne danske løsninger var under lup.

Den første workshop State of Green afholdte omhandlede grøn hydrogen samt dets associerede teknologiers (PtX) potentiale for dansk eksport industri. Workshoppen indledtes med et overblik for fremtiden af PtX som dansk højborg, hvorefter deltagerne fik mulig for at diskutere muligheder, forhindringer samt initiativer og virkemidler, som bør faciliteres for at realisere eksportpotentialet. Sideløbende med denne workshop var State of Green værter for en workshop omkring The Green Strategic Partnership mellem Indien og Danmark i House of Green, for at diskutere hvordan danske virksomheder kan bidrage til Indiens grønne transition.

Derudover var State of Green moderator for en workshop med fokus på energieffektivisering indenfor bygninger og industri. Bygninger står for over 40% af Europas samlede energiforbrug og udleder omkring 36% af det samlede CO2-udslip, og er derfor et emne, som tilskrives større og større vigtighed på tværs af EU-landene. Med udgangspunkt i Danmarks potentiale for at blive frontløber for energieffektive løsninger, tilbød workshoppen muligheden for at diskutere eksport- og samarbejdsmuligheder på tværs af de europæiske lande.

Dagen sluttede af med en Ambassadors Roundtable, modereret af Finn Mortensen, Adm. Direktør i State of Green. Her deltog Hanne Fugl Eskjær, den danske ambassadør i Canada, René Rosager Dinesen, den danske ambassadør i UK og Franz-Michael Skjold Mellbin, den danske ambassadør i Filippinerne, og gav deres indblik i muligheder, potentiale og udfordringer på deres respektive lande for løsninger inden for grøn dansk energi.

Mere information om konferencen kan findes på: Green Energy Export Day 2023

Green Energy Export Day 2023 er arrangeret af:

Læs mere