Spring til indhold

Nyheder

Vandeffektivitet i industrien kan forløse Europas grønne omstilling

Den 12. januar samledes en række af Europas førende industripartnere i Bruxelles for at diskutere, hvordan øget vandeffektivitet i industrien kan forløse den grønne omstilling. Eventen sluttede med en fælles erklæring om, hvordan EU kan levere en fælles strategi for implementering af smarte, vandeffektive løsninger på tværs af sine industrier.

Vander en afgørende kilde til vækst, velstand og miljømæssig bæredygtighed. De alvorlige vandudfordringer, som verden i stigende grad står over for, kræver et hidtil uset globalt svar. Omvendt repræsenterer effektiv vandhåndteringen også et enormt potentiale.

I dag anslås det, at industrien repræsenterer mere end 40% af det samlede vandforbrug i Europa. Industrivirksomhederne er dermed storforbrugere, men samtidig er de også katalysatorer til at sikre bæredygtige samfund.

For at kunne levere på den fremtidige efterspørgsel er vandintense industrier nødt til at udnytte ressourcer på en langt mere effektiv og bæredygtig måde, end de gør i dag. Dette er ikke kun for at imødekomme risici ved knappe vandressourcer og vandressourcers evne til at blive genoprettet, men også for at reducere påvirkningen af ​​natur og biodiversitet. I det lys mødtes førende industri- og vandpartnere i Bruxelles den 12. januar 2023 for at diskutere øget vandeffektivitet som en afgørende vej til at forløse den grønne omstilling på tværs af europæiske industrier:

Vand er en grundlæggende ingrediens i alle vores produkter, og det er afgørende for bæredygtigheden i de samfund, hvor vores bryggerier opererer. Ved at genbruge procesvand i vores produktion og ved at drive effektivitetsprojekter, nedbringer vi vandspildet på vores bryggerier mod nul. Siden 2015 har vi reduceret vores vandforbrug med mere end 20% og er på vej mod vores mål om at reducere 25% i 2022,” siger Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director for Sustainability & ESG, Carlsberg Group.

Europæiske industrier kan spille en nøglerolle

Med øget opmærksomhed på vand som en overhængende global ressourceudfordring indtager den øgede indsats for at nedbringe overforbruget af vand i industrien en fortsat fremtrædende position. Udfordringer blev i særdeleshed tegnet op under sidste års COP27 i Egypten og IWA’s World Water Congress i København, hvor nemmere implementering af vandeffektive teknologier og offentlig-privat lederskab blev fremhævet som afgørende elementer i opnåelsen af globale klimamål.

Som hjemsted for nogle af verdens mest vandeffektive virksomheder har Europa allerede adgang til en lang række grydeklare løsninger, der med kort aftræk kan bidrage til vand- og ressourceeffektive industrier på tværs af kontinentet. I Danmark har virksomheder som bl.a. Grundfos, AVK, Rambøll, NIRAS, Carlsberg Group og FLSmidth vist, hvordan smarte målere, pumper, ventiler og temperaturstyring kan effektivisere produktion og reducere forbrug:

Sammen med offentlige og private aktører har den danske vandsektor sat sig et mål om at blive energi- og klimaneutral i 2030. Det er et ambitiøst, men realistisk mål, som har en positiv effekt på tværs af værdikæder. Med en lang række af de nødvendige løsninger ved hånden, skal vi have fokus på at skalere, implementere og dele løsninger internationalt, så vi giver lige muligheder for grøn vækst,” siger Finn Mortensen, direktør hos State of Green.

For at sikre et øget fokus på effektiv industriel vandudnyttelse brugte de deltagende partnere eventen d. 12. januar i Bruxelles til at udsende en fælles erklæring. Erklæringen, underskrevet af Grundfos, Carlsberg, DI, WaterEurope, FLSmidth, søger at styrke og støtte et sammenhængende EU-direktiv, der skal sikre effektiv adgang til smartere og mere vandeffektive løsninger på tværs af europæiske industrier.

Download den fælles erklæring: Europe needs a coherent Industrial Emissions Directive within a water-smart strategy for the European industries

Eventen blev afholdt i samarbejde mellem Water Europe, Dansk Industri, DI Vand, Grundfos, FlSmidth, Carlsberg Group og State of Green under overskriften ’water efficiency in industry – the untapped potential in Europe’s green transition’.

Læs mere