Spring til indhold

Nyheder

Nyt white paper: Financing the Green Transition

Et nyt white paper, der blev lanceret under COP28, belyser potentielle muligheder og modeller for partnerskab med henblik på at fremme investeringer i den grønne omstilling og skabe klimaresistente økonomier.
image
14 december 2023

Financing the green transition

Download white paperet og lær mere om, hvordan mobilisering af investeringer kan være med til at accelerere den grønne omstilling.

Hent publikationen

For at begrænse den globale opvarmning i henhold til målet på 1,5°C i Paris-aftalen kræver det betydelige globale investeringer. Ifølge Det Internationale Energiagenturs (IEA) Net Zero Roadmap fra 2023 skal der investeres op til 4,5 billioner USD årligt i vedvarende energi på globalt plan inden 2030 for at opnå dette ambitiøse mål. IEA vurderer desuden, at 3 billioner USD af disse investeringer skal komme fra den private sektor. Denne sektor, mobiliseret af offentlige politikker, spiller en afgørende rolle ved at skabe incitamenter, etablere passende reguleringsrammer og sende klare markedssignaler.

“For at undgå de værste virkninger af klimaforandringer kræver det en omstilling af den globale økonomi og energisystemer på skala med den industrielle revolution, men i takt med den digitale revolution. Alle, lige fra nationale regeringer til lokale virksomheder, skal begynde at implementere troværdige planer for overgangen til en kulstoffattig, klimaresistent fremtid.” Mark Carney, FN’s særlige udsending for klimahandling og finans

Mens verdens førende klimaeksperter, beslutningstagere og virksomheder samledes ved COP28 i Dubai, lancerede State of Green publikationen “Financing the Green Transition” med formål at dele indsigter, knowhow og konkrete løsninger fra Danmarks egne erfaringer med den grønne omstilling.

Publikationen blev præsenteret ved to arrangementer under Finance Day den 4. december. Første arrangement fandt sted på Bloomberg Hub, hvor danske delegater fik en koncentreret gennemgang af Bloomberg NEF’s seneste energiudsigter, som påpegede hvordan energi-, transport-, industri-, bygge- og landbrugssektorerne kan tilpasse sig energiomstillingen.

Senere blev white paperet lanceret ved arrangementet “Financing the Global Green Transition” på Den Danske Pavillon i samarbejde med Solution for Our Climate (SFOC). Dette arrangement, med deltagelse af ledere fra blandt andet Korea, Storbritannien og Danmark, faciliterede en diskussion om mobiliseringen af både offentlige og private midler for at opfylde målene i Paris-aftalen på en socialt retfærdig måde. Dette omfattede drøftelser om regulatoriske rammer og offentlig-private partnerskaber.

Den grønne omstilling kræver betydelige investeringer i infrastruktur for at transformere energisystemer og sikre robusthed i en fremtid med ekstremer, samt mobilisering af kapital til natur- og biodiversitetsbevarelse. Vi håber, at dette whitepaper kan medvirke til at fremskynde etableringen af ​​et reguleringsmiljø, der understøtter grønne investeringer og bidrager til en mere bæredygtig og retfærdig fremtid for alle.

Om publikationen: Financing the Green Transition

“Financing the green transition” samler nationale og internationale eksempler på konkrete løsninger til at få sat gang i den grønne omstilling. Med en kombination af perspektiver og cases fra både offentlige og private partnere samt finansielle institutioner, berører publikationen vigtigheden af ​​at imødekomme behovene for investeringer og partnerskaber samt den rolle, som den finansielle sektor og private investeringer spiller i den grønne omstilling.

Vi håber, at dette whitepaper kan hjælpe med at imødekomme behovet for investeringer i den grønne omstilling og inspirere til yderligere global handling i et hurtigere tempo og større skala frem mod 2030.

Key take-ways fra publikationen

  • Udforsk den finansielle sektors rolle i at fremme den grøn omstilling
  • Lær mere om, hvordan partnerskaber kan fungere som et middel til at fremskynde den grønne omstilling
  • Forstå Danmarks position som frontløber i mobilisering af private investeringer
  • Udforsk offentlig-private partnerskaber og håndgribelige løsninger til finansiering af den grønne omstilling
Hent publikationen

Læs mere