Spring til indhold

Netværksmøde

Impact Investment Network: Bliv en del af netværk for danske aktiviteter i udviklingslande

Eventdetaljer

Onsdag d. 20. marts
09:00 – 11:30

Hvor
House of Green,
Vesterbrogade 1E, 1620 København

Om State of Green og P4G

State of Green er et not-for-profit offentligt-privat partnerskab, der understøtter den globale grønne omstilling gennem dialog mellem danske og internationale aktører. State of Green er samtidig den nationale, danske platform for det internationale P4G-initiativ, som involverer finansministerier og erhvervsorganisationer i udviklingslande i bestræbelserne på at fremme private virksomheder.

Mange danske fonde og investorer vil gerne investere i udviklingslande, men har svært ved at finde attraktive projekter. Mange danske virksomheder vil gerne åbne aktiviteter i udviklingslande, men har svært ved at finde finansiering. State of Green vil med et nyt investornetværk styrke fundamentet for fremtidige private investeringer og samtidig bygge bro mellem fonde og investorer indbyrdes og samtidig til det danske iværksættermiljø. Kan vi få flere ender til at mødes?

Et særligt fokus vil være på det afrikanske kontinent, som får stigende geopolitisk betydning. Med afsæt i Danmarks politiske og erhvervsmæssige opprioritering af kontinentet søger State of Greens med sit Impact Investment Network at styrke netværket omkring privates danske investorer med et særligt fokus på disse markeder med et uforløst potentiale.

Derfor indbyder State of Green til netværksmødet Impact Investment Network.

Mødet er det første af sin slags og er samtidig en åben invitation til dialog om, hvordan netværket fremover skal fokusere. Planen er, at netværket vil samles to-tre gange årligt.

Tilmelding til arrangementet sker til [email protected] senest fredag d. 15. marts.

I forlængelse af mødet vil der fra 11:30 – 12:30 blive afholdt informationsmøde om næste ansøgningsrunde for P4G (deadline i september) og for Danish Green Business Partnerships (deadline 1. juni).

logo

Kontakt og
tilmelding

Iver Høj Nielsen
Head of P4G Activities

[email protected]

+45 2249 6512

Læs mere