Spring til indhold

Nyheder

Partnerskaber og bæredygtige udvikling i fokus på P4G topmødet 2023 i Bogotá

Ved at accelerere markedsbaserede partnerskaber for at opbygge bæredygtige og modstandsdygtige økonomier, blev P4G-topmøde i Bogotá afholdt for at sætte skub i den grønne omstilling på tværs af fødevare-, vand- og energisystemer.
image
29 september 2023

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030

P4G accelererer pionerende markedsbaserede partnerskaber for at opbygge bæredygtige og modstandsdygtige økonomier. Ved at investere i effekter for at levere inkluderende og håndgribelige løsninger til at bygge bedre og grønnere, støtter P4G opfyldelsen af ​​FN’s mål for bæredygtig udvikling og Paris-aftalen.

Læs mere

P4G Summit blev afholdt fra d. 22 – 23. september i Colombias hovedstad og fulgte op på tidligere topmøder i Seoul i 2021 og København i 2018. Topmødet samlede et alsidigt publikum fra hele verden med formålet om at forme politikker og sikre klimafinansiering for at sikre en retfærdig overgang mod en fremtid med netto-nul i drivhusgasser.

På topmødet mødtes en række globale interessenter, herunder ledere, politiske beslutningstagere, finansielle institutioner, ungdomsledere, NGO’er og investorer. Med et primært fokus på biodiversitet, energiomstilling og bæredygtige byer var hovedmålet at løfte klimaløsninger, sætte fokus på innovative partnerskaber og skabe efterlignelige modeller samt øge bevidstheden om prioriterede omstillingsområder. P4G’s partnerskabsmodeller agerer her en global læringsoplevelse for deltagerne, ved at facilitere vidensdeling og nedbrydelse af barrierer, der muliggør en acceleration af klimafinansiering.

Danmark var en af ​​initiativtagerne bag P4G i 2017. Siden da har danske virksomheder bl.a. deltaget i partnerskaber, der forbedrer levevilkårene for kaffebønder i Etiopien, giver et grønt brændstof til cementproduktionen i Vietnam og skaber effektive industrielle kølesystemer i Indonesien.

Udforsk specifikke cases: P4G partnerskaber

Under temaet “Transformative Partnerships for Sustainability: Actions Towards Green Growth and Life” havde dette års topmøde fokus på prioriterede områder og planer inden for nul-emissionsmobilitet, vedvarende energi, klimasmart landbrug, samt madtab og madspild.

Transformative partnerskaber for bæredygtighed

P4G-topmødet er en løsningscentreret begivenhed, som er designet til at løfte og fremme klimapartnerskaber samt virksomheder i en tidlig fase, der kan hjælpe lande med at nå deres klima- og udviklingsmål.

Om topmødet

Udvalgte sessioner

Topmødet bød på 25 sessioner inklusiv high-level keynote-taler, paneldiskussioner og fireside-chats på tværs af en række emner inden for topmødets hovedtemaer. Her er et lille uddrag:

High-level panel om innovativ klima financiering

Denne session undersøgte, hvordan klima- og udviklingsfinansiering anvendes katalytisk til at anspore investeringer til grøn vækst og klimatilpassede virksomheder. Foredragsholderne fremhævede innovative finansieringsprogrammer, som kan støtte grønne virksomheder med at fremskynde udviklingen af ​​mere bæredygtige byer, ren energi og systemer til at understøtte biodiversitet.

High-level panel om partnerskaber for en retfærdig omstilling

Denne session dykkede ned i betydningen af ​​en retfærdig overgang: Hvad er de udfordringer, som lokalsamfund og arbejdere står over for? Hvilke muligheder findes? Og hvordan sikrer vi, at fordelene ved en klimaresistent økonomi fordeles på tværs af arbejdere, lokalsamfund og virksomheder. Paneldeltagerne diskuterede forskellige modeller i forfølgelsen af en retfærdig overgang og samtidig beskytte biodiversiteten, accelerere energiomstillingen og skabe mere bæredygtige byer, ved at bruge eksempler og erfaringer fra lande som Sydafrika og Indonesien, forskning fra internationale organisationer og erfaringer fra den private sektor.

Læs mere