Tema

Grøn jobskabelse

Med 70 procents målsætningen vedtog Folketinget i 2020 én af verdens mest ambitiøse klimalove. Danmark skal nu reducere sin udledning med 70 procent (i forhold til 1990) inden 2030 og være CO2-neutralt i 2050 – og det giver gode betingelser for vækst. Ifølge Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) vil den grønne omstilling være med til at skabe 24 millioner job på verdensplan i 2030 og i Danmark viser tallene samme tendens. 290.000 danske jobs hvis de rigtige valg bliver truffet nu.

Grøn vækst er ikke nyt

Samspillet mellem økonomisk vækst og grøn omstilling har været fokus i Danmark i årtier. Siden 1980 har Danmark formået at afkoble økonomisk vækst fra det samlede energiforbrug. Således er det danske BNP steget med 100% sammenlignet med en stigning i energiforbrug på blot 6% og et fald i vandforbrug på hele 40%.

Denne afkobling over de sidste årtier viser, at investeringer i vedvarende energi, energieffektivisering, og optimering af vores ressourceforbrug giver god økonomisk mening. Dette understøttes yderligere af Dansk Statistiks nyeste tal, der viser, at der i 2019 var 76.000 årsværk beskæftiget inden for produktion af grønne varer og tjenester. Det er en stigning på 11% siden 2015 og 2% sammenlignet med 2018. Ligeledes viser tallene en eksportværdi på lige over 90 mia. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 26 % siden 2015. Samtidig ser vi også på globalt plan, at grønne investeringer giver højere afkast end såkaldt ’sorte’ investeringer.

Kort sagt: Grøn omstilling skaber vækst og en øget indsats for miljø og klima vil skabe nye job og være med til at afbøde ikke kun den nuværende økonomiske krise men også den energi og klimamæssige krise hele verden står over for.

Grønne tiltag i eksisterende industrier

De mange nye arbejdspladser kan blandt andet findes ved at implementere bæredygtige tiltag i de nuværende industrier, såsom byggebranchen og energisektoren.

I bilindustrien er det samme fortælling: hvis vi i Danmark fastholder vores store rolle som underleverandør til den grønne bilindustri kan der ifølge DI være potentiale for 35.000 jobs inden for bilbranchen alene.

Med andre ord er potentialet for grøn vækst enormt.

Relevant for dette tema

Tilmeld dig vores event ‘The 2030 Countdown’

Sammen med IDA og CONCITO sætter vi på dette webinar fokus på, hvordan vi kan sikre jobs, vækst og arbejdskraft i den grønne omstilling. Tilmeld dig webinaret nu eller læs mere herOBS: Webinaret er blevet udskudt og en ny dato vil blive fastsat snarest muligt.