P4G – Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030

State of Green er den danske nationale platform for det grønne initiativ P4G. Initiativet støtter grønne partnerskaber, der skal indfri FN’s Verdensmål.

Ambitionen for P4G er at blive verdens førende forum for udvikling af offentlig-private partnerskaber, der leverer klimaløsninger for at opnå Klimaaftalen fra Paris og FN’s Verdensmål. P4G samler virksomheder, regeringer og civilsamfundsorganisationer i innovative partnerskaber for at fremme løsninger, der hjælper med at imødekomme de største behov inden for fem hovedområder: fødevarer og landbrug, vand, energi, smart cities og cirkulær økonomi.

P4G støtter partnerskaber gennem en partnerskabsfond, hvor der kan søges om op mod USD 1 mio. i støtte til at udvikle eller opskalere partnerskaber.

På internationalt niveau er P4G forankret i et sekretariat i Washington. P4G forankres også på nationalt niveau gennem nationale platforme for at involvere relevante virksomheder og myndigheder. I Danmark er den nationale P4G platform State of Green, som skal sikre en bred dansk involvering fra erhvervslivet, forskningsverdenen, kommuner, tænketanke, civilsamfund og statslige myndigheder.

Tidligere har partnerskaber med dansk deltagelse fået støtte fra P4G til arbejdet med soldrevet vandforsyning i flygtningelejre i Uganda, øget vandforsyning i Vietnam samt bedre fødevaresikkerhed i Etiopien. Alt sammen i samarbejde mellem NGO’er, myndigheder og private virksomheder.

P4G partnerlande og organisationer

P4G blev lanceret den 20. september 2017. Danmark har været hovedaktør bag etableringen af P4G, som også tæller partnerlandene Chile, Colombia, Etiopien, Kenya, Mexico, Sydkorea, Indonesien, Bangladesh, Sydafrika, Holland og Vietnam.

P4G består også af partnerorganisationerne, Global Green Growth Institute, World Resources Institute, World Economic Forum og C40 Cities, som alle har ekspertise inden for bæredygtighed og udvikling.

Bliv en del af P4G

P4G har årligt en ansøgningsrunde til fondsmidler, som partnerskaber mellem virksomheder, organisationer og/eller myndigheder kan søge. Den danske nationale P4G platform ved State of Green er til for at støtte partnerskaber i ansøgningsprocessen blandt andet ved at kommentere og give feedback på ansøgningen. Derudover er State of Green engageret i flere netværk, der både bredt og fokuseret henvender sig til centrale aktører inden for fødevarer og landbrug, bæredygtige byer, grøn energi, vand og cirkulær økonomi.

Læs mere om P4G her eller kontakt Iver Høj Nielsen eller Josefine Urup.

Iver Høj Nielsen

Head of P4G Activities

+45 2249 6512 ihn@stateofgreen.com
Josefine Urup

Partnership Specialist

+45 4047 8003 ju@stateofgreen.com