Access Cities

Projektet Access Cities fremmer danske SMV’ers eksportmuligheder inden for bæredygtig byudvikling i tre megabyer.

Med Access Cities er der dannet et eksportforløb for danske SMV’er, som har løsninger inden for bæredygtig byudvikling. Forløbet er forankret i en lokal tilgang, hvor tæt kontakt til de byer, der efterspørger løsningerne, er i fokus.

Projektet opbygger tætte relationer til lokale private og offentlige beslutningstagere, innovationsmiljøer og organisationer i de fem byer, hvor Access Cities er aktiv. Hensigten er at afprøve modellen i fem byer: Singapore, München, New York, København og Aarhus.

Access Cities rammer en vækstgruppe, der kan fremme den danske bæredygtige eksport: Byerne. De danske kompetencer i bæredygtig byudvikling skal i førersædet, og Access Cities er til for at fremhæve de danske styrkepositioner i de fem byer, hvor projektet er dannet af et stærkt netværk.

Har din virksomhed løsningen på en udfordring i byerne? 

Det er særligt SMV’er, der producerer og udvikler løsninger inden for bæredygtig byudvikling. Større virksomheder er også med i projektet – dog med henblik på at sikre en døråbning for de mindre på markederne.

I Access Cities projektet identificeres minimum 100 SMVer, hvoraf 35-40 udvælges til at deltage i ”challenges” i løbet af projektperioden. Virksomhederne understøttes i ansøgningsprocessen til ”challenges” og i det efterfølgende forløb af projektets partnere.

Challenges er konkrete udfordringer, som de udvalgte fem byer står overfor. De udvalgte SMV’er skal finde konkrete løsninger på udfordringer inden for: vand-, affalds-, energi, mobilitets-, klimatilpasnings-, lys-, bygningsrelaterede- og datahåndteringsløsninger.

Udover challenges har projektet også “Open Innovation Calls” med en række virksomhedsforløb og sparring mellem virksomheder, der skal understøtte mindre danske virksomheder til at demonstrere og konkretisere deres løsninger. Her modtager vindervirksomhederne også økonomisk støtte til at fremme deres løsning.

Alle challenges og open innovation er tilgængelige på Access Cities’ hjemmeside.

Hvem står bag Access Cities?

Projektet startede den 1. december 2018 og løber indtil maj 2021. Projektet er primært finansieret gennem en bevilling fra Industriens Fond på 9 millioner kroner. Bag projektet er partnerne Danish Cleantech Hub, Quercus Group, Dansk Industri, Climate-KIC, Københavns Kommune, Aarhus Kommune og State of Green.

Læs mere om Access Cities her eller kontakt Maja Østergaard for mere information.

Maja Østergaard

Project Manager

+ 45 2249 6515 [email protected]