P4G – Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030

P4G er et globalt initiativ som har til formål at sætte farten op på den bæredygtige omstilling inden for rammen af verdensmålene. P4G’s rolle er, at facilitere, støtte og medfinansiere partnerskaber mellem myndigheder, virksomheder og civilsamfundsorganisationer. Ved at bringe parterne tættere sammen er det muligt at bryde de eksisterende barrierer for grøn vækst og vende nutidens udfordringer til morgendagens muligheder for en ny, bæredygtig økonomi.

P4G bidrager til verdensmål 17 og har særligt fokus på partnerskaber inden for verdensmål, der relaterer sig til fødevarer og landbrug, energi, byer, vand og den cirkulære økonomi. Disse områder er centrale drivkræfter i den globale økonomi og kan bidrage til en bæredygtige omstilling bredt i samfundet.

P4G partnerlande og organisationer
P4G blev lanceret den 20. september 2017. Danmark har været hovedaktør bag etableringen af P4G, som også tæller partnerlandene Chile, Colombia, Etiopien, Kenya, Mexico, Sydkorea og Vietnam. P4G består også af partnerorganisationerne, Global Green Growth Institute, World Resources Institute, World Economic Forum og C40 Cities, som alle har ekspertise inden for bæredygtighed og udvikling. Der arbejdes på at udvide partnerkredsen med både nye lande og organisationer, og flere har allerede udvist interesse. P4G er i tæt dialog med Indonesien, Kina, Bangladesh, Holland og Sydafrika om deres deltagelse i initiativet.

På internationalt niveau er P4G forankret i et sekretariat i Washington, som sikrer skalering og volume på tværs af landegrænser samt koordinering mellem de enkelte lande. P4G forankres også på nationalt niveau gennem nationale platforme for at involverer relevante virksomheder og myndigheder. I Danmark er den nationale P4G platform State of Green, som skal sikre en bred dansk involvering fra erhvervslivet, forskningsverdenen, kommuner, tænketanke, civilsamfund og statslige myndigheder.

Der er også blevet etableret en bestyrelse for P4G, der er ansvarlig for den strategiske retning. Den består af repræsentanter fra partnerlandene, ledere fra den private sektor og ledende globale institutioner. Udviklingsminister Ulla Tørnæs er medformand af bestyrelsen.

P4G Summit
Der vil blive afholdt P4G topmøder hvert andet år for at skalere partnerskaber og skabe politisk opmærksomhed om behovet for partnerskaber for at nå verdensmålene. Partnerlandene skiftes til at være vært for mødet. Det første P4G topmøde blev afholdt i København d. 19-20 oktober 2018.

Besøg p4gsummit.org for mere information.

cl