Det grønne Danmark

Vindmøller og vandballoner: Nyt EUDP-projekt tester lagringspotentale

EUDP forskning og udvikling lagring vindenergi
21. juli 2020

Et nyt testanlæg, hvor overskudsenergi fra vindenergi lagres i kæmpestor, underjordisk vandballon bliver nu igangsat med 5 mio. kroner i støtte fra EUDP (Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram). Forskningsprojektet bliver til i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Vestas, European Energy, AquaNamic m.fl. og skal bidrage til bedre udnyttelse af vindressourcen.

Læs hele nyheden her.