Det grønne Danmark

VELUX Fondene afsætter 320 millioner til klima

05. maj 2021

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har i årtier arbejdet med klima og miljø, både i Danmark og internationalt. Med en ny bevilling på 320 millioner kroner over fem år intensiverer fondene deres fokus på klimadagsordenen i Danmark.

Under overskriften ’70i30’ støttes en række sammenhængende klimainitiativer, der bl.a. vil frembringe ny viden, øge det folkelige engagement, og styrke børn og unges handlekompetencer. Initiativerne skal ses som et supplement til de mange gode indsatser, der allerede er i gang inden for klimaområdet i Danmark.

“Klimakrisen er én af vores tid største udfordringer, og hvis vi ikke løser den, kan konsekvenserne blive katastrofale,” siger formand for VILLUM FONDEN, Jens Kann-Rasmussen, og tilføjer: ”Danmark har ét af de mest ambitiøse klimamål i verden. Vi skal i løbet af dette årti gennemføre en grøn omstilling, der kommer til at berøre alle dele af samfundet. Det er en opgave, som VELUX Fondene gerne vil hjælpe med at løse.”

Formanden for VELUX FONDEN, Hans Kann Rasmussen, supplerer:

”Rundt om i verden arbejder tusindvis af mennesker for at få gjort noget ved klimaforandringerne gennem reduktion af CO2-udledningen. Hvis vi i Danmark kan vise, at de gode idéer også kan realiseres og have den ønskede effekt, så kan de blive brugt som eksempler på og argumenter for de nødvendige forandringer overalt – også i lande med langt større CO2-udledninger end de danske.”

Læs hele nyheden her.