Det grønne Danmark

Stor interesse for grøn genstart af den maritime sektor

grøn omstilling grøn skibsfart Maritim transport
26. november 2020

23 projekter til en samlet værdi af 244 mio. kroner. Det er resultatet efter fristen for ansøgere til en ny genstartspulje til grøn omstilling af den maritime sektor.

En halvering. Det er som minimum målet for skibsfartens udledninger af drivhusgasser i 2050 set i forhold til niveauet i 2008. Det viser en klimastrategi for søfartsområdet fra IMO – International Maritime Organisation.

COVID-19-krisen har imidlertid ramt store dele af Det Blå Danmark hårdt. Genstartsteamet for Det Blå Danmark, som regeringen nedsatte sammen med 7 andre genstartsteams, har i den forbindelse udtrykt bekymring for, at branchens grønne omstilling bremses.

For at understøtte og fremme den grønne omstilling af søfarten valgte regeringen derfor sammen med et flertal af Folketingets partier i oktober 2020 at søsætte 30 mio. kroner til demonstration og udvikling af nye klimavenlige teknologier til Danmarks maritime industri i regi af Aftalen om genstart af dansk eksport. Ved ansøgningsfristen den 3. november havde 23 projekter søgt om støtte.

Danmark er en af verdens absolutte førende grønne søfartsnationer, og danske skibsværfter og resten af den danske maritime industri er samtidig blandt verdens førende leverandører af maritime grønne løsninger. Regeringen er derfor meget opmærksom på, at Det Blå Danmark kan fastholde sit grønne momentum på trods af corona-krisen i. Det er meget positivt at se den store efterspørgsel på den grønne pulje, som Genstartsteamet for Det Blå Danmark anbefalede i forbindelse med eksportpakken”, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Læs hele nyheden her.