Access Cities

Singapores grønne 2030 plan

05. maj 2021

Bæredygtighed er i centrum i Singapore. Selvom ø-staten kun består af 5,6 millioner indbyggere på omkring 720 kvadratkilometer, anser Singapore det for muligt blive et grønt forbillede for resten af verden. Dette kan medføre store muligheder for danske virksomheder inden for et bredt område af bæredygtige løsninger, teknologier og konsulentfirmaer.

Regeringen i Singapore lancerede Green Plan 2030 i Februar 2021, med et mål om at styrke den grønne udvikling af landets nøglesektorer. Den nye strategi er forankret på tværs af ministerier med stort fokus på uddannelse og borgerinddragelse. Planen giver en forhåbning om øget folkeligt engagement og endnu mere fremdrift i det grønne iværksætterlag, som har adgang til ekstremt lukrative finansierings- og støttemuligheder.

Et samarbejde med ambitiøse, konkrete, grønne mål

‘The Green Plan’ vil kortlægge Singapores grønne mål i løbet af de næste 10 år. Samarbejdet om ‘The Green Plan’ vil følge nedenstående nøgleinitiativer på tværs af forskellige aspekter af landet, samfundet og økonomien:

  • By i naturen: Grønne og bæredygtige hjem for indbyggerne i Singapore.
  • Grøn regering: Den offentlige sektor vil satse på bæredygtighed
  • Bæredygtig levevis: Styrkelse af den grønne indsats i skoler og blandt pendlere og borgere med fokus på at reducere spild og forbrug.
  • Nulstilling af energiforbruget: Grønne køretøjer, grøn infrastruktur og bygninger, bæredygtige byer og distrikter samt grøn energi
  • Grøn økonomi: Bæredygtighed som en ny motor for jobskabelse og vækst samt nye investeringer for at være CO2 og energieffektive
  • Modstandsdygtig fremtid: Kystsikring mod stigende havniveauer, fødevaresikkerhed og fokus på varmeø effekten.

For danske virksomheder præsenterer disse initiativer spændende muligheder for samarbejde med Singapore inden for områder som innovation,  forretningsmodeller, finansiering, design, thought leadership og forskning og udvikling.

Find flere detaljer om Singapores Green Plan og de vigtigste grønne mål her.

Innovation og samarbejde fremad

I december 2020 lancerede Singapores regering ‘RIE2025’, der beskriver planerne for forskning, innovation og virksomheder for de næste fem år fra 2021 til 2025. I årenes løb har Singapore øget indsatsen for forskning, udvikling og innovation, og i ‘RIE2025’ er 25 milliarder S$ afsat til det. Bæredygtig udvikling og byløsninger er blevet fokusområder gennem årene, og Singapore bestræber sig på at integrere de to, mens bæredygtighed forfølges med en bredere tilgang.

Desuden har Singapore og Danmark gennem årene samarbejdet om bæredygtig udvikling, og dette blev yderligere styrket med et MoU i februar 2020. Danske innovationer og løsninger er velkomne med plads til tilpasninger til Singapore og regionen.

Bliv involveret gennem Access Cities

Access Cities er et eksportprojekt som fremmer danske SMV’ers eksportmuligheder inden for bæredygtig byudvikling i tre by markeder: Singapore, München og New York.

Access Cities samarbejder blandt andet med CapitaLand, Asiens største ejendomskoncern, om et åbent innovationkald, Sustainability X Challenge, der søger bæredygtighedsfokuserede løsninger til bygninger. Der bliver også afholdt andre åbne innovationskald inden for bæredygtighedsområdet, herunder blandt andet The Liveability Challenge af Temasek Foundation.

I den nærmeste fremtid forventes det, at flere detaljer og muligheder i den grønne plan blive offentliggjort og Access Cities’ partner i Singapore, Quercus Group følger udviklingen tæt. Quercus Group afsøges løbende muligheder for danske virksomheder på tværs af de vigtigste grønne initiativer i Singapore.

For mere information om mulighederne igennem Access Cities og Singapores Grønne Plan, bedes du kontakte Access Cities’-repræsentanten i Singapore:

Allan Han-Huei Teo

Managing Director – Singapore

 +65 8102 6722

[email protected]

https://accesscities.org/contact/