State of Green

Seks områder, hvor Danmark markerer sig i den grønne omstilling

bæredygtighed byer CO2 Danmark grøn omstilling hovedstad internationalt samarbejde klimalov øer state of green tours virksomheder
15. juni 2020

Mens sundhedskrisen stadig har tag i store dele af kloden, er den grønne omstilling ikke sat i bero i Danmark, hvor forhandlingerne om klimahandlingsplanen fortsætter. Vi har i Danmark sat os nogle meget ambitiøse mål, men der stadig lang vej, og særligt inden for transport- og landbrugssektorerne er der udfordringer.

På flere områder bliver vi dog anerkendt for den store indsats, der allerede nu bærer frugt. Danmarks image som et grønt land skaber opmærksomhed internationalt, og årligt besøger en stor gruppe beslutningstagere landet for at søge inspiration til deres egen grønne omstilling.

Alene i 2019 tog State of Green imod over 190 delegationer fra 42 lande gennem konsortiets besøgstjeneste, State of Green Tours. Den overvejende del af de knap 2.400 deltagere var borgmestre, embedsmænd, virksomhedsledere og ministre fra hele verden.

Herunder følger en opsummering af seks områder, hvor Danmark markerer sig i den grønne omstilling:

1. En af verdens mest ambitiøse klimalove

Danmark har siden 1970’erne haft et stærkt fokus på bl.a. vedvarende energi og energieffektivitet, og i december 2019 blev rettesnoren frem mod 2030, i form af klimaloven, sat. Loven har en bred politisk opbakning, og den indeholder bl.a. ambitionen om, at Danmark senest i 2030 skal reducere sin udledning af CO2 med 70 % (i forhold til 1990).

Det er en klimalov, som er meget ambitiøs. Det er en klimalov, som formentlig gør, at vi har den mest ambitiøse klimalov i verden,” har klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen udtalt. Danmark har desuden et overordnet mål om at blive CO2-neutral i 2050.

2. Nummer 1 i det globale bæredygtighedsindeks

Danmark har netop opnået en førsteplads i 2020-udgaven af det såkaldte Environmental Performance Index udviklet af eksperter fra Yale og Colombia University. Baggrunden for valget af Danmark er bl.a., at Danmark har formået at halvere sit CO2-udslip siden det toppede i 1996, og at 47 % af det danske elektricitetsforbrug i 2019 blev dækket af vindenergi. Ambitionerne frem mod 2030 og planerne om to energiøer i samme tidsrum har også trukket Danmark op fra sidste års tredjeplads.

3. Hjemstavn for verdens mest bæredygtige virksomheder

Ørsted blev i starten af 2020 udnævnt til verdens mest bæredygtige virksomhed af det canadiske erhvervsmagasin Corporate Knights i det årlige Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index. Det er andet år i træk, at en dansk virksomhed tager topplaceringen, da ingredienskoncernen Chr. Hansen i 2019 løb med titlen. Chr. Hansen måtte i år ’nøjes med’ en flot andenplads.

Hos Ørsted har vi over det seneste årti reduceret CO2-udledningen fra vores energiproduktion med 67 % på vejen mod vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi. At rangere blandt verdens mest bæredygtige selskaber gør os ydmyge og stolte og ansporer os til at fortsætte vores globale investeringer i bæredygtig energi,” sagde Henrik Poulsen, adm. direktør i Ørsted, i en pressemeddelelse i forbindelse med kåringen.

Begrundelsen for Ørsteds placering er virksomhedens transition fra fossile brændsler til grøn energi over de seneste 15 år, hvor virksomheden har sænket sine udledninger med mere end 80 %.

4. Europas to mest bæredygtige øer er danske

Bornholm og Samsø blev i april kåret som Europas to mest bæredygtige øer af EU Kommissionens RESponsible Island komité. Førstepladsen gik til Bornholm fordi øen blandt andet tidligt begyndte udfasningen af kul og olie. Samsø fik andenpladsen for øens udvikling af en bæredygtig energiforsyning baseret på lokalt medejerskab.

Det er svært ikke at være meget stolt af Danmark, når to danske øer rydder bordet og sætter sig på både første- og andenpladsen. Det viser, at Danmark – og ikke mindst Bornholm og Samsø – går foran og viser verden, hvordan grøn omstilling kan lykkes i praksis. Det er netop den slags initiativ og virkelyst, som Samsø og Bornholm udviser, der er med til at gøre Danmark til et grønt foregangsland med klimaløsninger, der gør en forskel herhjemme og kan inspirere ude i verden,” sagde klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen oven på kåringen i en pressemeddelelse.

5. Verdens første CO2-neutrale hovedstad?

I 2019 trak København igen flere overskrifter i store internationale medier som The Washington Post, The Guardian og Forbes Magazine med løftet fra 2009 om at være verdens første klimaneutrale hovedstad i 2025. Med inddragelse af både virksomheder og borgere skal målet fra den overordnede klimaplan nås med konkrete mål og indsatser i fire spor: energiforbrug, energiproduktion, mobilitet og Københavns Kommune som virksomhed.

6. Internationale regeringssamarbejder

Danmark har et af verdens højeste CO2-aftryk per borger, og hvis alle i verden skulle leve som danskerne gør, ville verden have brug for ressourcer svarende til adskillige jordkloder mere. Danmark har dels en forpligtelse til at gøre en indsats for at udbrede den viden, der eksisterer om grønne løsninger globalt, dels en forpligtelse til at søge og indgå i samarbejde og dialog med de lande, der er godt i gang med en omstilling på de områder, hvor vi ikke er stærkest.

Det sker blandt andet igennem Energistyrelsens afdeling for Global Rådgivning, hvor rådgivende embedsmænd fra Danmark samarbejder med embedsmænd fra 15 udvalgte lande om at fremme den grønne omstilling. Tanken er, at det danske eksempel er det stærkeste bidrag, vi som land kan give på vejen mod en global grøn omstilling.

Samarbejdet inkluderer blandt andet USA, Kina, Sydkorea, Vietnam og Indonesien, og de 15 lande repræsenterer samlet set over 50 % af verdens befolkning og mere end 60 % af verdens samlede CO2-udledning. Det nyeste samarbejde er med Japan, hvor fokus vil være på offshore vindenergi.