Det grønne Danmark

Rundspørge: Ni ud af ti ønsker grøn skibsfart

co2 neutral grøn omstilling Maritim transport
11. januar 2021

Danske Rederier har spurgt en række CEO’er fra rederierne om tendenser, udfordringer og muligheder for det kommende år. Ni ud af ti peger på, at kunderne i højere grad efterspørger et lavere CO2-aftryk.

Det er ikke længere kun prisen og hastigheden for en transportopgave, der er vigtig for de virksomheder, der skal have fragtet varer til søs. I dag oplever rederierne i højere grad, at kunderne efterspørger et lavt CO2-aftryk, når en vare skal fragtes.

I en ny rundspørge foretaget af Danske Rederier til en lang række af rederiernes CEO’er svarer 93 pct. af de adspurgte, at kunderne kræver et reduceret CO2-aftryk på transporten. 54 pct. svarer, at det efterspørges i nogen eller i høj grad, mens kun syv pct. svarer, at det ikke er relevant for kunderne.

”Det er en klar tendens, at CO2-reduktioner i stigende grad bliver et krav, hvis man vil have opgaver og tilfredse kunder,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Læs hele nyheden her.