Det grønne Danmark

Regeringen sikrer massiv investering i Power-to-X

Indgår i tema
22. juni 2020

Holland har besluttet at investere ca. 1 mia. kr. i storskala Power-to-X-anlæg på 100 MW i Danmark. Det sikrer aftale mellem klimaminister Dan Jørgensen og den hollandske klimaminister, der er blevet underskrevet i dag. Investeringen vil indgå i tilskudspuljen til Power-to-X, som regeringen har foreslået i forbindelse med det første udspil til klimahandlingsplan.

2027 vil hele den danske elproduktion komme fra vedvarende energikilder. Det kræver mere vedvarende energi og åbner mulighed for at udvikle nye klimaløsninger baseret på grøn strøm.

Regeringen har konkret foreslået at etablere to energi-øer samt at satse på udvikling af nye teknologier, der gør det muligt at bruge den grønne strøm i flere dele af samfundet. Den hollandske investering skal bruges til at etablere storskala Power-to-X-anlæg i Danmark, for at udvikle teknologier til at lagre og omdanne grøn strøm til grønne brændstoffer til lastbiler, skibe og fly.

Læs Klimaministeriets pressemeddelelse.

Photo by Juan Fernandez on Unsplash