Det grønne Danmark

Regeringen indgår bred politisk aftale om ensretning af regler for opsætning af kommunale og regionale solceller

grøn omstilling solceller
21. december 2020

Et politisk flertal giver nu en tidlig julegave til de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling gennem etablering af kommunale solcelleanlæg. Derudover ensrettes vilkårene fremadrettet for kommuner, regioner og staten bl.a. gennem lovforslag, der fremsættes i februar 2021.

Regeringen er sammen med en bred kreds af partier (Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet) nået til enighed om at oprette en særordning for eksisterende kommunale solcelleanlæg, som imødekommer de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling og opsat solceller på kommunens tage. Med den politiske aftale sikres ro om og fuld nyttiggørelse af de eksisterende kommunale solcelleanlæg.

Aftalen sikrer også klarhed om de fremtidige vilkår. Som led i at få ensrettet vilkårene fremadrettet for kommuner, regioner og staten og for at leve op til EU-direktivet om vedvarende energi vil regeringen desuden fremsætte lovforslag om at stille krav om selskabsudskillelse af solcelleanlæg i regionerne. Reglerne for regionerne skal svare til dem, der i dag gælder for kommunerne. Derudover vil der blive udviklet en model for at foretage en intern modregning for den sparede elafgift på statslige solcelleanlæg.

”Udbygningen af grøn energi er helt afgørende for vores klimaambitioner – også når det kommer til solceller i kommunalt regi. Derfor er jeg glad for, at vi i samarbejde med et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, som sikrer klarhed om reglerne for solcelleanlæg. Med aftalen skaber vi de rigtige rammer for en fremadrettet holdbar solcelleudbygning, og med særordningen skaber vi ro for de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling med etablering af kommunale solcelleanlæg”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Det har været vigtigt for aftalepartierne at skabe de rigtige rammer for en fremadrettet holdbar solcelleudbygning, som ikke er dyrere, end den behøver at være. Det har også været afgørende, at kunne imødekomme de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling.

Ikrafttrædelse

Oprettelsen af en særordning for eksisterende kommunale solcelleanlæg vil blive udmøntet i en bekendtgørelsesændring, som forventes sendt i høring i foråret 2021. Kravet om selskabsudskillelse af regional elforsyningsvirksomhed, som gælder fremadrettet for kommende, nye regionale anlæg, vil blive fremsat som lovforslag i Folketinget i februar 2021 og forventes at træde i kraft senest 30. juni 2021.

 

Læs hele nyheden her.