Det grønne Danmark

Realdania, KL og regionerne sætter turbo på de danske kommuners klimakamp

bæredygtighed klima klimaprojekt
17. september 2020

Danske kommuner skriver international klimahistorie

I et helt nyt klimapartnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner inviteres samtlige af landets kommuner til at blive en del af klimaprojektet DK2020. Her skal de udvikle lokale klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalens mål og skriver dermed verdenshistorie i kampen for klimaet.

Klima er en stærk regional- og kommunalpolitisk dagsorden. Kommunerne har i årevis arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket, og i regionerne har man vedtaget ambitiøse mål for klima og bæredygtighed.

Nu skal et stort, fælles bidrag på 45 mio. kroner fra Realdania, KL og landets fem regioner sætte turbo på det arbejde og give samtlige af landets kommuner mulighed for at udvikle sammenlignelige klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalen. Metoden til disse klimaplaner er udviklet af det ambitiøse internationale bynetværk C40.

20 pilotkommuner er allerede, under overskriften DK2020, i gang med at udarbejde lokale, ambitiøse planer, der viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. De internationale standarter fra C40 er i pilotprojektet blevet tilpasset dansk kontekst, og nu inviteres de øvrige kommuner med i den nye fælles indsats ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’.

Læs hele nyheden her.