Det grønne Danmark

Pressemeddelelse: Danmarks maritime kompetencer og grønne styrkepositioner smelter sammen i nyt brintfærgeprojekt

brint grøn Maritim transport
27. november 2020

Et nyt konsortium med DFDS i spidsen og Brintbranchens medlemmer Ballard Europe og Ørsted i partnerkredsen, har fremlagt planer om at bruge brint og brændselsceller til at omlægge færgedriften mellem Oslo og København. Udviklingen af brintdrevne færger kan ikke alene betyde et vigtigt skridt i den grønne omstilling, men repræsenterer også meget betydeligt erhvervsmæssige muligheder for eksport af danske brint- og brændselscelleløsninger til hele verden.

Direktør i Brintbranchen Tejs Laustsen Jensens glæder sig over dagens nyhed om at DFDS, Ballard, Ørsted m.fl. vil udvikle en brintdrevet færge til turen København Oslo:

”Det er store nyheder fra DFDS, Ballard Europe, Ørsted m.fl. i dag. En brændselscelledrevet Oslofærge, der sejler på brint, repræsenterer sammensmeltningen mellem Danmarks store maritime kapaciteter og de ditto store muligheder, Danmark har på det grønne område. Der er på mange måder tale om et potentielt digebrud, og der er grund til at ønske parterne bag tillykke, og ligeledes bør vi som søfartsnation understøtte parterne så planerne kan realiseres”.

Brintdirektøren understreger, at udviklingen på brint- og brændselscelleområdet globalt er i hastig udvikling, og at vi i Danmark risikerer at sakke bagud i det grønne kapløb, hvis vi ikke aktivt vælger at lede det:

”I Danmark har vi alle forudsætninger for at være den grønne frontløber også på dette område. Vi har enorme VE-kapaciteter og en stærk værdikæde i brint- og brændselscelleindustrien allerede. Men vi risikerer at blive overhalet indenom, hvis vi ikke griber de grønne muligheder, som erhvervslivet selv præsenterer – her er planerne om en brintdrevet Oslofærge et fremragende eksempel på, at dansk klima- og erhvervspolitik kan gå hånd i hånd”, siger Tejs Laustsen Jensen, og afslutter med en opfordring til Christiansborg om at gøre brint til et centralt element i omstillingsindsatsen af transporten her og nu:

”Projektet viser også, at det nu må være slut med at undervurdere mulighederne i brint og brændselsceller til transport, som vi i Danmark har haft en tendens til. Fra biler, busser og lastbiler til store marineløsninger som den, der er fremlagt i dag, er der store muligheder for at gøre transporten klimaneutral og samtidig sætte dansk teknologi i spil. Og det viser også tydeligt, at det er noget, der sker her og nu – ikke på den anden side af 2030. Det er en vigtig påmindelse til Christiansborg i forbindelse med de aktuelle bestræbelser på en grøn omlægning af transportsektoren.”, siger Tejs Laustsen Jensen.

 

Læs nyheden her.