Det grønne Danmark

Nye EU-planer kan skabe grøn dansk eksport for milliarder

26. maj 2021

EU-landenes genopretningsplaner tegner grønnere end forventet. Eksempelvis vil Italien, Polen og Portugal tilsammen investere 163 mia. kroner i energieffektivitet, hvilket åbner store muligheder for danske virksomheder.

De første EU-lande har indsendt deres planer for den økonomiske genopretning og grønne omstilling til Europa-Kommissionen. Planerne viser, at lande som Italien, Polen og Portugal vil bruge mindst 163 mia. kroner (22 mia. euro) på energieffektive løsninger over de næste seks år.

Det åbner muligheder for, at danske virksomheder som Danfoss, Grundfos og Kamstrup, der er verdensførende inden for netop energieffektivisering, både kan være afgørende for den grønne omstilling og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Det glæder klimaminister Dan Jørgensen, der i dag var på besøg hos Danfoss for selv at se nogle af de energibesparende løsninger, den danske virksomhed har udviklet og sælger i dag.

”Planerne fra de andre EU-lande indeholder meget imponerende beløb, som virkelig kan sætte skub i den grønne omstilling i Syd- og Østeuropa, hvor energieffektive løsninger ikke tidligere har været så højt prioriteret. Her har danske virksomheder som Danfoss ekspertise og gode løsninger at byde ind med. Med den økonomiske indsprøjtning vil det samtidig blive lettere at nå et mere ambitiøst EU-mål om at reducere energiforbruget. Et mål, vi gerne ser øget til 40 procent. For at nå målet i Paris-aftalen skal alle lande blive langt bedre til at bruge energien effektivt”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Læs hele nyheden her.