Det grønne Danmark

Ny eksportfinansiering for energibranchen

07. januar 2021

Energibranchens muligheder for finansiering af eksportprojekter er styrket.

Nedgang i eksporten

Corona-krisen har betydet nedgang for dansk eksport, hvilket også har ramt energibranchens virksomheder hårdt. Derfor blev i sensommeren nedsat otte ”genstartsteams” med det formål at bringe eksporten tilbage på sporet hurtigst muligt.

Genstartsteams

Et af de otte genstartsteams fokuserede på produktionsvirksomheder og grøn teknologi. Teamets formand var adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland, og DI Energis medlemmer fik mulighed for at bidrage med deres forslag til teamet.

Efter et effektivt arbejde lå anbefalingerne fra genstartsteamet klar i september. Teamet pegede på, at de to største akutte eksportudfordringer er de begrænsede rejsemuligheder og den stærkt øgede usikkerhed, og det fremkom med en række anbefalinger til at håndtere disse. Der blev indgået politisk aftale om den øjeblikkelige opfølgning på anbefalingerne i oktober, og i november fulgte endnu en aftale om opfølgningen for de kommende år.

Læs hele nyheden her.