Det grønne Danmark

Ny brancheforening for solenergi vil sikre grøn og støttefri energi til danskerne

15. juni 2021

Solenergi er i dag den billigste grønne energiform og forventes at koste halvdelen af havvind i 2030. I løbet de seneste år er de første støttefrie solcelleparker allerede blevet anlagt og udgør en genvej til at nå klimamålene. Dansk Solkraft, der lanceres i dag, har som målsætning at accelerere den grønne omstilling.

En ny brancheforening for solenergi skal styrke Danmarks position som et grønt foregangsland og accelerere den grønne omstilling. Bag Dansk Solkraft står en række af danske udviklere inden for solenergi, der er gået sammen for at arbejde for et velfungerende, bæredygtigt energisystem, der understøtter opfyldelsen af Danmarks klimamålsætninger.

– Vi har meget travlt, hvis vi skal nå vores klimamål, og vi skal bruge rigtig meget grøn strøm. Derfor er det altafgørende, at Danmarks vedvarende energiproduktion for alvor tager fart de kommende år. Samtidig er det vigtigt, at den grønne omstilling sker i samarbejde med og opbakning fra både politikere, borgere og lokale myndigheder. Danmark får nu en fælles stemme på den grønne omstilling, der vil styrke kendskabet til solenergiens muligheder i Danmark, siger Dansk Solkrafts nytiltrådte direktør, Thomas Aarestrup Jepsen.

Analyser har tidligere konkluderet, at det danske elforbrug vil stige med over 100% frem mod 2030 blandt andet som følge af den større efterspørgsel efter el til transport og industri. Hvis Danmark skal væk fra de fossile brændsler, skal der være en hurtigere udbygning af de billigste grønne energiformer.

Dansk Solkraft er i gang med at få udarbejdet en analyse af Ea Energianalyse om solenergiens muligheder i Danmark. Foreløbige resultater fra analysen viser, at en omlægning af blot 0,5% af den samlede landbrugsjord til solmarker kan forsyne ca. en fjerdedel af danskernes elforbrug i 2030. Den virkelig gode nyhed for det danske samfund er at det kan gøres uden, at staten skal have én krone op af lommen:

– Det er en solstrålehistorie, at vi kan levere solenergi fri af statsstøtte, og det skal vi fortsætte med at gøre i fremtiden også. Til gengæld håber vi, regeringen og Folketinget vil hjælpe med at rydde forhindringerne ad vejen, så vi kan skrue op for soludbygningen. Soludviklerne er klar, siger Anders Dolmer, der er formand for bestyrelsen.

Den nye brancheforening har udviklet et sæt fælles retningslinjer for, hvordan medlemsvirksomhederne skal opføre deres solenergiparker rundt om i Danmark. Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvordan medlemmerne skal inddrage lokale myndigheder og borgere, samt hvordan man skal placere anlæggene, så de indgår i omgivelserne på den bedst tænkelige måde.

Dansk Solkraft består af European Energy, Better Energy, Eurowind Energy, BeGreen, Nordic Solar og GreenGo Energy og får kontorer sammen med Brintbranchen, Wind Denmark og Global Wind Organisation.

Læs nyheden her