Det grønne Danmark

Ny analyse: Kommende energiø i Nordsøen vil kunne levere grøn strøm til alle skibe og fly i Danmark

grøn omstilling Maritim transport Power-to-X
03. december 2020

Havvind fra en fuldt udbygget energiø i Nordsøen kan ved hjælp af Power-to X-teknologi producere nok grønt brændstof til at forsyne alle skibe og fly, der tanker i Danmark, viser en ny analyse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Den grønne omstilling er særligt udfordret i luft- og skibsfart og i den tunge industri, hvor el ikke kan bruges direkte. Det kræver modning og skalering af Power-to-X-teknologier, der kan omdanne f.eks. vindmøllestrøm til grønne brændstoffer, og en ny analyse fra Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet viser, at potentialet er stort, hvis PtX-teknologierne udvikles og opskaleres.

En af den grønne omstillings store udfordringer er, at reducere udledningerne på transportområdet. Med power-to-X kan vi bruge den grønne strøm til at lave brændstoffer til fly, skibe og lastbiler. Potentialet er enormt, særligt med Danmarks store havvindsressourcer. Det er netop derfor vi vil bygge verdens to første energiøer og PtX-anlæg med en samlet kapacitet, der er fem gange så stor, som de største anlæg, der findes i verden i dag”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Energiforbruget ved elektrolyse er fortsat stort, og grøn brint er endnu ikke er konkurrencedygtig med fossile brændstoffer. Derfor er der behov for at skabe større efterspørgsel på produkterne og reducere produktionsomkostningerne ved PtX. Danmark har i dag gode erfaringer inden for produktion af bl.a. brintstationer, brændselscellemoduler og elektrolyseanlæg. Sammen med et stærkt forskningsmiljø, giver det Danmark mulighed for at blive et internationalt foregangsland på PtX, lyder det i analysen.

Læs hele nyheden her.