Det grønne Danmark

NU BEGYNDER FORUNDERSØGELSERNE TIL VERDENS FØRSTE ENERGIØER

energi øer Power-to-X
03. december 2020
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har nu pålagt Energinet at gennemføre forundersøgelser til energiøer i Nordsøen og i Østersøen. Dermed kommer Energinet til at lægge fundament for energiøerne – ét af danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Havvind fra energiøerne skal levere grøn strøm til Europa og til produktion af brint og grønne brændstoffer til fly, skibe og industrielle processer.

Hvordan harmonerer energiøer med naturen og dyrelivet til lands og til vands? Hvor meget blæser det, hvordan er strømforholdene, og hvor store er bølgerne? Hvor skal strømmen føres i land på den vestjyske kyst og på Bornholm? Hvordan påvirkes fiskeriet, og hvor kan der reserveres arealer til Power-to-X anlæg på land?

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har nu bedt Energinet begynde forundersøgelser til fremtidens energiøer. Forundersøgelserne skal svare på en række vigtige spørgsmål om miljø og fysiske forhold i forbindelse med energiøerne, de kommende havvindmølleparker ved energiøerne og de anlæg på land, der skal sikre, at strømmen fra havvinden kommer i land og videre ud til gavn for energiforbrugerne.

– Der er tale om et kæmpestort forundersøgelsesprojekt. Alene på havet skal Energinet undersøge områder, der til sammen fylder lige så meget som ca. tre gange Bornholms areal. Vindmølleparker, kabler og anlæg til energiøerne vil krydse et virvar af sejlruter, fiskeområder, allerede planlagte havvindsområder, mineområder fra verdenskrigene og meget mere, siger Hanne Storm Edlefsen, Vice President og øverste ansvarlig for Energinets arbejde med energiøerne.

På land skal Energinet planlægge anlæg, som skal koble energiøerne til energisystemet på land på Bornholm, Sjælland og i vestjyske kommuner. Energiøen i Østersøen skal levere 2 GW, når den er etableret, mens energiøen i Nordsøen skal levere 3 GW stigende mod 10 GW i løbet af 2030’erne. De to energiøers forventede endelige kapacitet på 12 GW er lige så meget som al den havvindskapacitet, der aktuelt er installeret i hele EU-området.

 

Læs hele nyheden her.

 

Billede kreditering: Energinet.dk