Access Cities

München efterspørger intelligente byløsninger  

05. maj 2021

München sætter nu for alvor fokus på SDG-agendaen og Smart Cities. Nye pilotprojekter og efterspørgslen efter nye løsninger pipler frem i den bayeriske storby, hvor der særligt efterspørges bæredygtige, innovative byløsninger inden for områder som turisme, transport og ren luft 

For at realiserer byens behov, er det blevet besluttet at fokusere på nogle hovedområder så man bedst muligt kan gøre byens eftersøgninger målrettede og konkrete 

 Et fokus på turismen 

Byens hoteller havde i 2019 godt og vel 8,8 millioner gæster med 18 millioner overnatninger. Dagsgæster og turister behøver faktisk ikke at være dårligt for byens CO2 aftryk – det kan ligefrem være positivt.  Det mener kommunen i München og derfor er der sat øget fokus på bæredygtige tilbud fra turistbranchen (hoteller, restauranter, detailhandel, tjenesteudbydere) På denne måde vil byen opgøre og sammenligne CO2-aftryk for turisternes ophold som motivation til turisterne i en bæredygtig adfærd og forbrug.  

 Emissionsfri transport i München 

Hvert år udleder München1,5 millioner indbyggere næsten 6,1 tons CO2 hver, og en stor del af dette kommer fra privat persontransport. Her står byen tilbage med et centralt spørgsmål  hvordan kan München-borgerne motiveres til at benytte emissionsfri former for transport? 

For at skabe størst mulig genklang i byen, skal denne omstilling ikke blive en yderligere byrde. Derfor har byen sat projekter i gang, som skal identificerkreative og innovative løsninger, som integrerer emissionsfri transportformer i borgernes hverdag. Løsningerne skal kunne appellere bredt til alle befolkningsgrupper – gerne på bydels-niveau. 

Luftkvalitet   

Det er vigtigt for München at vurdere og teste mulighederne for at skabe måleenheder, der kan udvides med standardiserede digitale og “minimum levedygtige” sensorer til måling af luftkvalitet (inklusive NO2-niveau). Ved at gøre dette sigter München mod at indsamle valide data, der kan indgå i byrådets planlægning og fremtidige initiativer til forbedring af luftkvaliteten. Derudover skal sensorerne være i stand til at måle andre forurenende stoffer, der er relevante for luftkvaliteten (dvs. fine støvfraktioner PM10 og PM2.5; ozon, benzen osv.) 

Bedre redskaber til trafik analyse via dataindsamling 

München ønsker at udforske nye, innovative måder hvorpå, man kan indsamle trafikdata. Analyse af trafikdata kan hjælpe med at planlægge og kontrollere trafikken i München på en mere bæredygtig måde. Allerede nu yder tilgængelige dataindsamlingssystemer deres bidrag til selve trafikplanlægningen, men der er stadig rum for forbedringer og mulighed for at integrere andre datakilder. Dette skal være med til at få München et skridt tættere på at blive en ’Smart City’.  Der arbejdes på løsningerne, som skal omfatte alle transportformer og være gældende for hele storbyområdet.
 

Arbejd hjemmefra – eller på farten  

I München er det ambitionen, at fremtidige arbejdspladspladser både skal være fleksible og steduafhængige. Derfor vil byen gerne udforske, hvilke muligheder der er for at skabe et fundamentalt, digitalt værktøj til at understøtte dette.  

Ved hjælp af et sådant værktøj vil efterspørgslen  kontorlokaler falde, og det vil betyde, at man kan skabe en ny forretningsmodel for udlejning af kontorlokaler. På baggrund af dette er forventningen, at digitale redskaber og apps kan skabe et transparent system, hvor byens borgere kan se ledige ogratis, offentlige tilgængelige skrivebordspladser, som kan bookes, mens man er på farten. Udover at være med til at mindske trafikken og øge pendlermobiliteten  vil dette også have stor indflydelse på selve byrummet Hertil vil det også komme til at bidrage til en mere fleksibel balance mellem arbejdsliv og privatliv. 

Innovative digitale og app-baserede løsningsideer, der naturligvis opfylder GDPR kravene i databeskyttelsesloven, kan afprøves i udvalgte specialteams i distriktsadministrationsafdelingen som en del af det open innovation call, som München netop nu udbyder https://accesscities.org/city-of-munich-launches-innovation-challenge/
 

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om de smart cities løsninger, som München efterspørger, og hvordan du som dansk virksomhed kan komme i spil, er du velkommen til at kontakte ACCESS CITIES MÜNCHEN :

https://accesscities.org/contact/ 

Robert P. Perz 

Director, DI Germany 

 +49 151 4252 9000 

 [email protected]