Det grønne Danmark

Har du en lys idé til ny miljøteknologi?

15. februar 2021

Så søg støtte hos Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til dit projekt. I 2021 udbyder MUDP 140 mio. kr. projekter, som udvikler nye miljøteknologiske løsninger, der fremmer grøn omstilling i samfundet.

Kassen bugner hos MUDP i 2021. Miljøministeriets program til støtte af miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter har i år en ekstraordinær stor pulje på 140 mio. kr. at gøre godt med.

Midlerne skal gå til nye innovative projekter, som bidrager til grøn omstilling ved at udvikle ny miljøteknologi.

Særligt fokus i 2021

MUDP har i 2021 særligt fokus på klima, cirkulær økonomi og genanvendelse, natur og biodiversitet, rent vand og ren luft. Der er dog fortsat plads til gode projekter på andre områder.

MUDP-bestyrelsen ønsker i 2021 at understøtte større og mere strategiske satsninger og ser derfor gerne ansøgninger til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter i størrelsesorden 5-10 mio. kr. i tilskud. Det er som hidtil også muligt at søge om tilskud til mindre projekter.

Herudover tilbyder MUDP som noget nyt, at små og mellemstore virksomheder kan søge støtte i et særligt forløb til mindre forprojekter og til verifikation af miljøteknologier. Bestyrelsen har reserveret ca. 7,5 mio. kr. til disse projekter, hvor ansøgerne kan forvente svar allerede inden sommerferien.

Endelig er de såkaldte fyrtårnsprojekter fortsat et vigtigt indsatsområde. Det er projekter, som demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Bestyrelsen ser frem til at modtage gode fyrtårnsansøgninger, der kan fungere som udstillingsvindue for nye teknologier.

Læs hele nyheden her.