Det grønne Danmark

Grøn luftfart, krydstogtturisme og plastikaffald var på dagsordenen da nordens miljø- og klimaministre mødtes

bæredygtighed grøn transport klima
29. oktober 2020
Plastaffald er et presserende og tiltagende problem, som der skal tages hånd om hurtigst muligt, lyder budskabet fra de nordiske ministre for klima og miljø efter dagens møde i Nordisk Ministerråd. På mødet var også bæredygtig krydstogtturisme og grønnere luftfart på agendaen, og de nordiske ministre benyttede også lejligheden til at diskutere EU’s 2030 klimamålsætninger.

Siden 2016 har Norden bidraget til diskussionen om behovet for en global aftale om marint plastaffald og mikroplast. På dagens ministermøde underskrev de nordiske ministre på området således også en deklaration med henblik på at få enighed om et forhandlingsmandat for en sådan aftale på UNEA-5 i februar 2021 og februar 2022. Ministererklæringen lægger desuden vægt på behovet for at engagere regeringer såvel som den private sektor i arbejdet med at fremme en cirkulær økonomi, da plastprodukternes livscyklus påvirkes af såvel bæredygtig produktion som forbrug.

Erklæringen følges op med to nordiske udredninger med fokus på forslag til videns- og finansieringsmekanismer i en potentiel global aftale. Nordisk Ministerråd har dertil netop udgivet en rapport, der angiver konkrete tiltag og elementer, som bør inkluderes i en global aftale om marint affald og mikroplast.

”Det nordiske lederskapet for en ny avtale mot plastforsøpling har gitt resultater det siste halvannet året. Norden vil fortsette å ta en tydelig lederrolle i arbeidet med å få på plass et godt forhandlingsmandat, slik at avtalen blir et effektivt verktøy. Rapporten legger fram en rekke interessante forslag, og jeg ser fram til å diskutere dette med kollegaer i andre land og regioner», siger Norges klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Bæredygtig krydstogtturisme og grøn luftfart

Det danske formandskab har sat både bæredygtig krydstogtturisme og grønnere luftfart på agendaen. Muligheder for en fælles omstilling af transportsektoren er en del af de nordiske landes samarbejde for at blive den mest bæredygtige og integrerede region i verden.

På mødet underskrev ministrene en erklæring, der stadfæster, at Norden vil tage lederskab og arbejde for at mindske forureningen fra krydstogtskibe samt gøre Norden til en bæredygtig krydstogtdestination. De nordiske ministre anerkender behovet for både at reducere støjgener og luftforureningen der følger, når skibene lægger til kaj. Landstrøm peges på som en stor del af løsningen og ambitionen er at der skal etableres anlæg i alle store havne inden 2030.

 

Læs hele nyheden her.