Det grønne Danmark

EUDP uddeler 265 mio. kroner til ny energiteknologi

28. juni 2021

En grøn ammoniakfabrik, SkyClean-teknologi fra Stiesdal og 26 andre projekter har netop modtaget støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

28 ud af 100. Så mange ansøgere til EUDP fik støtte, da programmets bestyrelse i midten af juni besluttede, hvilke nye projekter der skal sættes i gang med midler til grøn innovation.

EUDP, der siden 2007 har støttet mere end 1000 energiteknologiske projekter, har i juni 2021 valgt at støtte nye projekter med i alt 265 mio. kroner. Støttemodtagerne er blandt andet små, mellemstore og store virksomheder, startups og universiteter.

Grøn ammoniak

Et historisk stort projekt rent beløbsmæssigt er REDDAP-projektet, der er støttet med 81 mio. kroner. Her vil Skovgaard Invest, Vestas og Haldor Topsøe bygge et Power-to-X-anlæg, der fra 2023 vil kunne producere 5000 tons grøn ammoniak om året baseret på vedvarende energi.

Vi er meget tilfredse med, at EUDP anerkender projektet som helt centralt i forhold til at udvikle og demonstrere ny, dansk energiteknologi inden for power-to-X. Tildelingen af midler fra EUDP er afgørende for, at vi kan gå videre med projektet. Vores projekt viser, at vi i Danmark har stærke virksomheder i alle led af Power-to-X-værdikæden og vil sætte Danmark på verdenskortet som en af verdens førende nationer på området. Samtidig demonstrerer projektet, at vi er godt på vej til at kunne gøre det omkostningseffektivt. Anlægget designes, så det er klar til opskalering og kan fungere som pejlemærke for kommende projekter, hvor man via elektrolyse vil omdanne grøn strøm fra vindmøller og solceller til bæredygtige brændstoffer,” siger Kim Grøn Knudsen, chef for strategi og innovative løsninger hos Haldor Topsøe.

Ammoniakken fra projektet kan i flydende form anvendes som bæredygtigt brændstof, fx i skibstrafikken. Den årlige produktion vil spare klimaet for 8.200 tons CO2.

Læs hele nyheden her