Det grønne Danmark

EUDP støtter ny energiteknologi med 296 mio. kroner

energisystemer grøn Power-to-X
16. december 2020

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har valgt at støtte 34 nye projekter med fokus på grøn energiteknologi. De 296 mio. kroner går blandt andet til varmelagring i sten og biologisk Power-to-X.

Ønskelisten fra ansøgere til EUDP’s forskellige puljer har været lang i 2020. Det blev tydeligt i forlængelse af den seneste frist for ansøgerne til ordningens forskellige puljer, hvor 129 projekter søgte om støtte. På et møde den 8. december valgte bestyrelsen for EUDP at give tilsagn til 34 af ansøgningerne, der nu får en tidlig julegave i form af penge til projekter, der kan sættes i gang i 2021.

”Med ansøgninger til en samlet værdi af mere end 1 mia. kroner kan vi konstatere, at interessen for at udvikle og demonstrere energiteknologi er historisk høj. Bestyrelsen har nu udvalgt de bedste projekter i et stærkt felt af udviklingsprojekter med potentiale til både at gavne klimaet og vækst og beskæftigelse i Danmark,” siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.

Grøn energi hele året til lave omkostninger

Flere af de støttede projekter handler om lagring af grøn energi over tid. Det gælder blandt andet projektet RockStore, hvor virksomheden Heliac skal arbejde med en helt ny teknologi til energilagring hos affaldsselskabet Norfors’ kraftvarmeværk i Hørsholm.

“Sammen med en kompetent kreds af partnere fra energisektoren vil vi demonstrere et billigt, effektivt og fleksibelt energilager på Norfors’ affaldsfyrede kraftvarmeværk. Vores nye teknologi kan lagre varme i sten ved høje temperaturer gennem fordampning og kondensering af varm olie under vakuum. Lageret kan erstatte fossil energi med fluktuerende og sæsonafhængige energikilder som koncentreret solvarme, elektricitet fra vind eller overskudsvarme fra affaldsforbrænding – og energilageret kan både producere el og varme. På den måde kan vi sikre, at der er grøn strøm, fjernvarme og procesvarme til forbrugere og industri på vinterdage uden sol eller blæst,” siger Michael Rask, Project Development Director i Heliac.

 

Læs hele nyheden her.