Det grønne Danmark

EU-projekt skal gøre CPH og europæiske lufthavne klar til CO2 neutral luftfart

brint grøn omstilling grøn transport
15. oktober 2020

I tæt samspil med Teknologisk Institut har et konsortium ledet af Københavns Lufthavn (CPH) i samarbejde med 14 andre europæiske partnere vundet et EU-udbud om at skabe fremtidens bæredygtige lufthavn. Med en bevilling på knap 90 mio. kroner skal der i Københavns Lufthavn udvikles og demonstreres konkrete løsninger og eksempler på, hvordan man kan indrette en lufthavn helt uden CO2-udledninger og levere infrastruktur til CO2 neutrale fly. Resultaterne skal inspirere hele Europa.

Luftfarten er i gang med en omstilling, hvor CO2-udledninger fra fly og lufthavne helt skal elimineres senest i 2050. Og selvom der er mange teknologiske løsninger og muligheder, så er der også en række barrierer for at kunne realisere den grønne omstillingen af sektoren.

Derfor har EU-kommissionen i udviklingsprogrammet Horizon 2020 bevilliget midler til et ”Smart Airports” projekt hvor Københavns Lufthavn som en såkaldt fyrtårnslufthavn står i spidsen for et europæisk konsortium. Formålet er at vise, hvordan lufthavnes infrastruktur fremadrettet bør indrettes, så CO2 udledninger kan reduceres og på sigt helt undgås:

”Med projektet ønsker vi at udvikle konkrete løsninger og skabe et samlet koncept for, hvordan fremtidens lufthavn kan designes. Vi skal kunne levere infrastruktur til fremtidens fly, som både kan være elektriske eller flyve på brint og andre bæredygtige brændstoffer. Samtidig skal vi undersøge, hvordan vi kan integrere fx elektrificering og solceller i lufthavnens indretning, så vi kan forsyne bygninger, køretøjer og fly og dermed på sigt helt kan undgå CO2 udledninger,” siger administrerende direktør i Københavns Lufthavn Thomas Woldbye. Han er glad for, at København bliver omdrejningspunkt for arbejdet:

”Vi er naturligvis utroligt taknemmelige over, at vores projekt er blevet udvalgt af EU-Kommissionen. Og vi glæder os til, at vi sammen med gode partnere nu får muligheden for at gå forrest med at udvikle konkrete løsninger og koncepter til fremtidens bæredygtige lufthavn,” pointerer han.

Læs hele nyheden her