State of Green

Estlands udenrigsminister besøger House of Green

04. juni 2021

100-året for de diplomatiske relationer mellem de baltiske lande og Danmark blev d. 4. juni markeret i København med konferencen ’sammen i fortiden, nutiden og fremtiden’. Som led i fejringen besøgte den estiske udenrigsminister, Eva-Maria Liimets, House of Green for at høre om Danmarks klimaindsats og grønne omstilling.

Relationen mellem de baltiske lande og Danmark går mere end 100 år tilbage. Denmark etablerede diplomatiske relationer med Estland d. 5. februar 1921, Letland d. 7. februar og Litauen d. 28. september samme år. Derfor afholdt Udenrigsministeriet d. 4. juni en 100årskonference i København, der både så tilbage og frem mod nye samarbejdsmuligheder. I talerrækken, som blandt andre bestod af HKH Kronprins Frederik af Danmark samt landenes nuværende og forhenværende udenrigsministre, var der bred enighed om, at klima og grøn omstilling vil være et bærende element for det fremtidige samarbejde. I den anledning bød State of Green efter konferencen Estlands udenrigsminister, Eva-Maria Liimets, velkommen i Industriens Hus.

 

Stort uforløst potentiale for havvind

Estland står foran en gennemgribende omstilling af deres energisystem. Landet bakker op om EU’s målsætninger om klimaneutralitet i 2050, og man underskrev bl.a. i 2018 en fælles erklæring med blandt andre Danmark om at hæve EU’s klimaambitioner. Nationalt har Estland opsat en målsætning om, at halvdelen af energiforbruget og elforsyningen skal være vedvarende i 2030. Derudover skal 80% af landets varmeforsyning i 2030 bero på vedvarende energikilder. For at opnå klimambitionerne ses specielt havvind som en hjørnesten og national katalysator.

Blandt det forestående arbejde for den estiske regering ligger desuden udviklingen af en national handlingsplan, der skal sikre samspil og fælles interesser på tværs af det offentlige og private. I lyset af de to udfordringer, ser man mod Danmark og danske løsninger.

Udenrigsminister Liimets og den estiske delegation fik under besøget i House of Green en gennemgang af klimaloven, Danmarks 70 procents reduktionsmål og den danske model som led i Danmark grønne omstilling. Ørsted’s Øyvind Vessia gav desuden et oplæg om omstilling fra at være et af de mest kulintensive energiselskaber til en position som global leder inden for grøn energi.