Det grønne Danmark

Eksporten af energiteknologi faldt i 2020

28. april 2021

Eksporten af energiteknologi og -service var på 106,7 mia. kr. i 2020. Det er et fald på 13 pct. i forhold til året før, viser en opgørelse, der er lavet af DI Energi, Dansk Energi, Energistyrelsen, Wind Denmark og Dansk Fjernvarme.

Det er især eksporten af vindenergiteknologi, der er faldet, og som får den samlede eksport af energiteknologi til at falde. I 2019 var eksporten på 68,5 mia. kr., mens der i 2020 blev eksporteret for 54,1 mia. kr. Det er et fald på 21 pct.

2019 var dog et rekordår for eksporten af vindmøller og dele dertil. Hvis man sammenligner med 2018 er vindeksporten i 2020 kun faldet med 3,4 pct.

Der er en række forklaringer på den faldende eksport. På grund af coronakrisen skete der en økonomisk nedgang overalt i verden. Det førte til et fald i den samlede vareeksport fra Danmark på 4,5 pct. i 2020.

Faldet i eksporten af vindenergiteknologi skyldes ikke mindst et mindre salg til de vigtige eksportmarkeder Tyskland og Storbritannien. Desuden er en række projekter blevet forsinket på grund af coronakrisen. Det betyder i nogle tilfælde, at de først tæller med i statistikken for 2021.

Holland, Tyskland og USA topper i 2020 listen over lande, der har købt dansk energiteknologi. 52,5 pct. blev eksporteret til EU-landene, hvilket er en markant min­dre andel end i både 2018 og 2019. En del af forklaringen er, at eksporten til Storbritannien fra 2020 bliver opgjort som eksport til lande uden for EU.

Læs hele nyheden her.