Det grønne Danmark

Danmark er længst med nationale klimaplaner

29. juli 2020
Organisationen WindEurope har gennemgået de nationale energi- og klimaplaner (NECP) fra 26 EU-lande for at afdække om indholdet i planerne vil føre til opfyldelsen af EU’s nuværende 2030-mål, hvor 30 pct. af energien skal være vedvarende i 2030. Danmark udpeges som det land, der har bedst forudsætninger for at bidrage til at opfylde målet. Dog mangler der klarhed over måden hvorpå vindenergi skal udbydes.

Gennemgangen af planerne viser at de ventede mængder af vindenergi er vokset, sådan at der i 2030 ventes at være installeret i alt 340 GW vindenergi på tværs af de 26 EU-lande der er analyseret af WindEurope. Det fordeler sig med 268 GW landvind mod 157 GW i dag og 71 GW havvind mod 12 GW i dag. Irland mangler at indlevere deres planer til EU-Kommissionen mens Storbritannien grundet Brexit ikke behøver at indlevere en plan. WindEurope venter, at Storbritannien i 2030 vil have 40 GW havvind og 17 GW havvind.

”Gennemgangen af planerne viser, at mængden af vindenergi, der skal installeres i medlemslandene, er højere end oprindeligt forventet. Dog er dette stadig planer, og opfyldelsen af planerne er afhængig af, at medlemslandene lever op til deres forpligtigelser ved at lave rammer, der muliggør at målene opfyldes,” siger Thomas Young Hwan Westring Jensen, chefkonsulent i Wind Denmark.

Gode karakterer til Danmark

WindEurope har derfor gennemgået de nationale planer med øje for, om landene lever op til tre væsentlige parametre, der er kritiske for at nå de nationale energi- og klimaplaner. Karakteren gives ikke for om de nationale energi- og klimaplaner er ambitiøse, men ser på om udbudsdesign (auctions), elektrificering samt tilladelsesprocesser (permitting) er tilstrækkeligt detaljerede for at nå de nationale mål. WindEurope har givet karakter til 12 af medlemslandene og selvom Danmark ikke får topkarakter, er vi det land, der klarer sig bedst i gennemgangen.

”Danmark er det land, som klarer sig bedst for så vidt, angår tilladelsesprocesser grundet vores ”one-stop-shop godkendelsesproces” samt forholdsvis klare mål for elektrificering. Danmark får en mellemkarakter på udbudsdesign, da de konkrete modeller for de fremtidige udbud ikke er afklaret endeligt og pipelinen for særligt landbaserede vindmøller er uafklaret,” siger Thomas Young Hwan Westring Jensen og fortsætter:

”Analysen fra WindEurope viser derfor, at Danmark skal stramme sig an ved at gøre det mere gennemsigtigt, hvordan udbudsdesignet for havvind og landvind skal være frem mod 2030, og ikke mindst også klarhed omkring pipelinen, altså, hvornår der gennemføres udbud og hvordan processen herfor ventes at være.”

Kilde: Wind Denmark

Foto: HalaciousUnsplash