Det grønne Danmark

Californisk drømmeprojekt sparker liv i dansk vandeksport

bæredygtighed grundvand USA
17. juni 2021

Med avanceret helikopterscanning af et areal halvanden gange så stort som Danmark, skal Rambøll sammen med SkyTEM, Aarhus Universitet og en lokal rådgiver kortlægge grundvandsforholdene i Californien. Ordren til 100 millioner kroner er en foreløbig milepæl for den danske eksportindsats på området.

Det tørkeprægede Californien skal have en mere bæredygtig vandforsyning. Staten oplever jævnligt lange tørkeperioder, hvilket lægger et voldsomt pres på de store vandreservoirer, som ellers udgør den primære kilde i vandforsyningen. I takt med, at vandspejlet i vigtige reservoirer har nærmet sig kritiske lave niveauer, er behovet for en sikker og stabil grundvandsbeholdning øget.

Derfor har Californien indført ’The Sustainable Groundwater Management Act’, som er en lovgivning, der pålægger en række distrikter at lægge bindende planer for bæredygtig håndtering af grundvandet.

Sådanne planer kræver solide data om undergrunden, som det er kendt fra den danske grundvandskortlægning. Og det er her, det nye danske eksporteventyr kommer ind i billedet.

For at sikre grundvandsdata af så høj kvalitet som muligt, skal et Rambøll-ledet konsortium med bidrag fra SkyTEM, Aarhus Universitet og den lokal rådgivevirksomhed GEI kortlægge de vigtigste grundvandsområder. Det sker fra luften med avanceret helikopterscanning af et område på over 70.000 kvadratkilometer, altså over halvanden gange Danmarks størrelse.

Denne kortlægning kombineres så med eksisterende data i en samlet 3D-model, der skal tjene som grundlag for de bæredygtige grundvandsplaner.

– Det er et meget spændende og vigtigt projekt, som vi er rigtig stolte af at have vundet. Selv i et moderne samfund som det californiske er en sikker vandforsyning ikke længere en selvfølge, og myndighederne derovre sætter derfor stor pris på, at vi kan bidrage med vores store viden og erfaring om geofysik og grundvandsforhold, siger Søren Hvilshøj, direktør for Rambølls internationale enhed for rådgivning om vandressourcer i en pressemeddelelse.

Læs hele nyheden her.

Billede: Dansk Industri