Det grønne Danmark

Udbud og støtte for at gøre Bruxelles bygninger mere bæredygtige

12. juli 2021

Forfatter: Udenrigsministeriet

Forestiller du dig beton- og glasbygninger samt en by pakket med biler, når du tænker på Bruxelles? Dette har i mange år været kendetegnet ved Bruxelles’ ydre, men det tyder nu på, at der er en forandring på vej – en forandring mod en grønnere, sundere og mere bæredygtig by. For at kunne realisere denne bæredygtige forandring, er der løbende mange interessante udbud. Lær mere her om ét af de offentliggjorte udbud, som kan være en oplagt mulighed for danske aktører at bidrage til for at gøre Bruxelles dejligere at leve i.

En grønnere fremtid for Bruxelles

De seneste år har udviklingen af Bruxelles mod en mere bæredygtig og sund by taget fart. Dette fokus afspejles især i regionens ambitiøse klimaplan med det overordnede formål at minimere byens samlede udledning af drivhusgasser, øge energieffektiviteten, øge ressource effektiviteten samt fokusere på vedvarende energikilder.

Ønsket er også at fremme Bruxelles som en attraktiv by for både beboere og besøgende og dermed udnytte det store potentiale, som ligger gemt. Her har især projekter inden for bygningsmassen været i søgelyset, da mere end halvdelen af Bruxelles’ drivhusgasemissioner kommer fra bygningers energiforbrug. Bygninger i Bruxelles, der hovedsagelig blev bygget før 1960’erne, er nogle af de mest energiintensive på europæisk plan. Eksempelvis er en tredjedel af bygningerne slet ikke isolerede, hvilket en ny energirenoverings- og ressourceeffektiviseringsstrategi kaldet ”Renolution” skal ændre på. En del af strategien er, at få aktører i byggebranchen til at indsende projektforslag til [email protected] med forslag til hvordan Bruxelles kan overkomme barrierer for at lave bæredygtige renoveringer af bygninger.

Læs mere om hvad Renolab efterspørger.

To andre store forandringer i Bruxelles er, at EU Kommissionen, grundet erfaringerne med hjemmearbejde og for at bruge ressourcerne bedre samt være mere digitale, vil rykke ud af halvdelen af de 50 bygninger, de nu benytter, hvilket svarer til at gå fra næsten 780.000 til omkring 580.000 kvadratmeter. Derudover diskuteres det, om diesel kørertøjer skal gøres forbudt fra 2030 og benzinbiler fra 2035 samtidig med, at der investeres massivt i infrastruktur til både gående og cyklister.

Studieboliger danner grundlag for nyt og alsidigt kvarter

Ét af de projekter, som har til formål at gøre Bruxelles mere bæredygtig og sund, er at omdanne et lukket militærkompleks fra det tidlige 20. århundrede til et åbent og alsidigt beboelsesrum, der passer til det 21. århundrede. Projektet er fremsat af the Urban Development Corporation i samarbejde med universiteterne ULB og VUB. Initiativet dækker bl.a. over en omdannelse af den tidligere Fritz Toussant-kaserne til omtrent 480 studieboliger i bydelen Ixelles. Der er ikke tale om et campus, men derimod en ægte ny del af byen med alt hvad dette indebærer. Idéen bag projektet er at imødekomme indbyggernes behov for studieboliger til overkommelige priser samtidig med, at det spiller ind i byens grønne udvikling.

Yderligere info om projektet

  • Projektet om studieboliger vedrører fire eksisterende bygninger, hvoraf tre vil blive grundigt renoveret, mens den fjerde vil blive genopbygget. Derudover er tilhørende faciliteter såsom fællesområder og cykelparkering også inkluderet i projektet.
  • Projektet vil repræsentere et anslået bruttoareal på omtrent 20.000 m2.
  • Projektet vil køre indtil 2026, hvorefter de prisvenlige studieboliger forventes at være tilgængelige.
  • Læs mere om projektet og udbudsprocessen

Skal du eller din virksomhed være med?

Dette specifikke projekt er en interessant forretningsmulighed for danske virksomheder med kompetencer inden for klimaneutral byudvikling, arkitektur, konstruktion og energirenovering.
Det handler om at slå til nu, da projektet netop er kommet i en offentlig udbudsrunde. Fristen for at indsende anmodninger om at deltage i den første fase af processen er d. 13. september 2021 kl. 13.00.

Udbud

Hvis du er interesseret i hvilke andre byudviklingsudbud, der på nuværende tidspunkt er i gang i Bruxelles, så følg disse links:

https://bma.brussels/en/ (kig under ”calls”)
https://sau-msi.brussels/en/news
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206725-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

Støtte til bæredygtigt og cirkulært byggeri

Hvis du har en idé eller et projekt der kan hjælpe Bruxelles med at overkomme barrierne til at renovere deres bygninger, så læs mere om hvordan din idé eller projekt kan få støtte her: https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/primes-et-incitants/appel-projets-renolab

Hvis du er interesseret i at høre mere om kommende projekter og muligheder for at bidrage til byudviklingen i Bruxelles, så skriv til Trade Councils Klima- og Energirådgiver, Helle Redder Momsen, på [email protected].