Det grønne Danmark

36 nye bud på fremtidens grønne miljøteknologier

grøn klima teknologi
28. oktober 2020

Ny grøn teknologi er nødvendig for, at vi kan løse mange af de klima- og miljøudfordringer, vi står overfor. Med 77 millioner kroner i støtte fra MUDP er 36 store og små miljøprojekter nu klar til at udvikle innovative miljøteknologiske løsninger på nogle af samfundets miljø- og klimaudfordringer.

Klimavenlig beton, teknologi som gør det muligt at genbruge blandingstekstiler, en drone, som kan sniffe sig frem til utilsigtede udslip af klimagasser og en sejlende miljøpram, der opsamler olieforurening langt mere effektivt end de hidtil kendte metoder.

Det er blot et lille udpluk af indholdet i 36 nye udviklingsprojekter, som bestyrelsen for Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram, MUDP, netop har besluttet at støtte. I alt får projekterne 77 millioner kroner til udvikling af ny miljøteknologi fra MUDP.

Både små og store investerer i nye grøn teknologi
Miljøminister Lea Wermelin er tilfreds med udsigten til, at regeringens målsætninger for den grønne omstilling understøttes af virksomhedernes udvikling af innovative miljøteknologiske løsninger.

– Vores natur er i krise, og vi står over for store klima- og miljøudfordringer. Det kræver nye løsninger, og vi skal være i front, når det gælder udvikling af grøn teknologi. Heldigvis er Danmark fyldt med innovative virksomheder og grønne idéer. Og MUDP er et vigtigt værktøj til at kunne omsætte ideer til handling. Jeg er glad for, at de her nye 36 projekter understøtter regeringens indsatsområder og prioriteringer særligt i forhold til klima, grøn forskning og cirkulær økonomi, siger Lea Wermelin.

Virksomhederne bag projekterne spænder fra små start-ups til store virksomheder. Nogle projekter understøtter udviklingen af en cirkulær økonomi via recirkulering af materialer og miljøfarlige stoffer, andre vil gøre byggeriet mere bæredygtigt, og mange af projekterne kan reducere klimabelastningen fra produktion og forbrug.

Læs hele nyheden her.