Det grønne Danmark

30 mio. kroner til grøn genstart af Det Blå Danmark

Dansk erhvervsliv grøn skibsfart grønne brændsler
15. oktober 2020

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram indkalder ansøgere til projekter med fokus på en grønnere maritim sektor. Det sker med afsæt i en grøn genstartspulje på 30 mio. kr. til dansk erhvervsliv i forbindelse med COVID-19-situationen.

Fremtidens fragt af gods på havet skal ske på grønnere vis. Det er målet med en ny politisk aftale om en genstartspulje på 30 mio. kr., der skal fremme grønne projekter med fokus på maritim energiteknologi. Midlerne er afsat for at give Det Blå Danmark mulighed for at fastholde og styrke sin internationale førerposition inden for søfartens grønne omstilling efter COVID-19.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er valgt til at udmønte midlerne, der fx kan gå til projekter om grønne brændsler til maritim fragt eller energieffektivisering af skibe eller havne.

”Den maritime sektor i Danmark er en global styrkeposition, som rummer et stort potentiale for, at innovative klimaløsninger kan afprøves og implementeres i praksis. Dette kan potentielt blive en afgørende konkurrencefordel, når vi skal indfri søfartens klimamålsætninger for 2030, der går hånd i hånd med vækst og beskæftigelse,” siger Anne Grete Holmsgaard, bestyrelsesformand for EUDP.

Læs hele nyheden her.