Det grønne Danmark

2,8 mio. euro til grønnere maritim transport

Maritim transport
03. september 2020

Nordisk Energiforskning søsætter 2,8 mio. euro til projekter, der skal mindske udledningen af drivhusgasser i den maritime transportsektor. Energiteknologisk Forsknings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter initiativet med 468.000 euro. Ansøgningsfristen er den 28. oktober.

Alle nordiske lande står stærkt i det globale marked for maritim transport. Derfor har Nordisk Energiforskning under Nordisk Ministerråd afsat midler til et fællesnordisk initiativ, der skal støtte innovative udviklings- og demonstrationsprojekter inden for området på tværs af Norden.

Indkaldelsen fokuserer på koncepter til den maritime transportsektor med fokus på brint, ammoniak og andre brændstoffer baseret på grøn eller blå brint samt projekter om biobrændsler eller batterielektriske fremdriftssystemer.

Læs mere hos Energistyrelsen