Det grønne Danmark

1 milliard EUR til grønne projekter i 2020

grøn vækst klima teknologi
10. juli 2020

EU’s innovationsfond åbner første ansøgningsrunde med 1 mia. EUR til grønne projekter i 2020. Fondens fokus er på store grønne projekter inden for energiintensive industrier, vedvarende energi, energilagring og CCUS projekter.

Den første ansøgningsrunde under EU’s innovationsfond er netop lanceret med op til 1 mia. euro til grønne projekter i 2020.

Fonden yder støtter til demonstration af teknologier, der bidrager til at formindske drivhusgasudledninger i energikrævende industrier eller via vedvarende energi, energilagring, CO2 fangst og lagring (CCS) samt industriel fangst og brug (CCU). Støtten ydes i form af et tilskud på op til 60 pct. af ekstra omkostninger ved brug af den nye teknologi.

Fonden finansieres af provenu fra salg af 450 millioner CO2-kvoter fra EU’s kvotehandelssystem. Kommissionen forventer, at der vil være omkring 10 mia. EUR til rådighed. Det præcise beløb vil afhænge af kvoteprisen.

Læs hele pressemeddelelsen her