Spring til indhold

Nyheder

Islandsk delegation med fokus på dialog og sameksistens med vindmøller

24.-27. oktober var 37 islandske delegerede på tur rundt i Danmark for at lære om, hvordan vi arbejder med at vindmøllers sameksistens med naboer, natur og turisme, samt om hvilken implementeringen af vindenergi kræver.

Er vindmøller og natur modsætninger eller allierede? Skræmmer vindmøller turisterne væk? Og hvordan er det nu lige med forholdet mellem vindmøller og deres naboer? Det var en Islandsk delegation i uge 43 på rundtur i Danmark for at blive klogere på.

Anledningen var, at Island lige nu er ved at tage stilling til, hvordan deres fremtidige energimix skal se ud. Geotermi og vandenergi fylder allerede rigtig meget i deres system, men for at komme helt i mål med deres net-zero ambition i 2040 kigger de også i andre retninger – bl.a. mod vindenergi.

Dialog er vejen til sameksistens

Turen, som var arrangeret i et samarbejde mellem State of Green, Danmarks Ambassade i Island og Green by Iceland, stillede særligt skarpt på den dialog, der er er mellem vindsektorens aktører og dens interessenter. Første dag i Aarhus bød derfor på oplæg fra energiselskabet RWE (udvikler af Thor offshore vindfarm) omkring virksomhedens involvering af lokale borgere og myndigheder for at skabe lokal værdi, samt fra Andel, som fortalte om deres nye kampagne med formål om og opfordringen til at tage hul på den svære dialog med borgerne om, hvad der kræves af både samfund og borgere for at vi lykkes med den grønne omstilling.

Den efterfølgende dag blev delegationen klogere på, de udfordringer og muligheder, der ligger i samarbejdet mellem Danmarks Naturfredningsforening og vindindustrien (repræsenteret af Viden om Vind), og hvordan vi bedst muligt kommer frem til deres fælles mål om en grønnere og mere naturrig fremtid. Dagen sluttede af på Samsø hvor Samsø Energiakademi tog delegationen med på en øtur, for ved selvsyn at kunne se det lille samfunds rejse til grøn ø, samt debattere, hvordan borgerinddragelse, turisme og natur har taget imod omlægningen.

På turens sidste del blev et vigtigt emne for flere delegerede berørt: turisme. Destination Vadehavskysten og GoToDenmark ville meget gerne have vindmøllerne tættere på, sådan at privat- og erhvervsturister bedre kunne opleve dem, mens Dansk Rejsebureau Forening argumenterede for at selve konceptet ”bevaringsværdig natur” skal defineres, inden man tager debatten om, hvorvidt vindmøller overhovedet ødelægger de naturskønne turistmål.

Til at samle alle indtrykkene og pointerne omkring sameksistens tog Aalborg Universitet NIMBY-udfordringen op i helikopteren og satte spørgsmålstegn ved om NIMBY overhovedet har noget med vindmøller at gøre eller om frygten og modviljen bunder i andre omkringliggende faktorer.

Rundbordsmøde hos Samsø Energy Academy

Hos Samsø Energy Academy fik delegationen bl.a. indblik i den lokale support til øens grønne rejse.

Infrastruktur skal tænkes ind fra starten

Island har for nærværende primært interesse i onshore vind, men som det blev highlightet af flere oplægsholdere, så er det oplagt at tænke offshore ind allerede fra starten – særligt når der er tale om en land, der er omkranset af vand og som derfor er nødt til alligevel at skulle anlægge havne til at modtage vindmøllekomponenter, i så fald man vælger at installere vindmøller.

Derfor var det ikke kun dialogen med interessenterne, der blev stillet skarpt på. Suppleret af en tur på Esbjerg Havn fik delegationen også lov at dykke ned i, hvilken infrastruktur implementering af vindenergi kræver. Lige fra Energinet, som fortalte om netinfrastruktur til Business Esbjerg, FOGA og Blue Water Shipping, som snakkede offshore logistik, havneinfrastruktur samt lokale udstyrs- og transportmuligheder.

Rundbordsmøde hos Esbjerg Havn

Hos Esbjerg Havn blev der diskuteret vindturbiner og turisme i området.

Rundbordsmøde med islandsk delegation

Unik netværksmulighed

Delegationen bestod både af private virksomheder, interesseorganisationer, kommuner og statsaktører. Efter fire dage på farten var den kommet tættere på hinanden, hvilket har skabt værdifulde forbindelser mellem aktører, som i nær fremtid kan få rigtig meget værdi ud af at arbejde sammen for at definere og realisere den sidste del af Islands grønne omstilling.

På turen deltog også tre medlemmer af en gruppe udpeget af det islandske ministerie for energi, miljø og klima, som ved udgangen af januar skal komme med forslag samt udkast til lovgivning, som netop potentielt skal indeholde vindmøller. Hos State of Green glæder vi os til at følge processen og håber, at turen har givet anledning til ny ideer og eftertænksomhed.

Læs mere