Spring til indhold

Nyheder

Danske Rederier bliver strategisk partner i State of Green

Som en af verdens største søfartsnationer har Danmark en betydelig rolle i at nedbringe den klimamæssige belastning, som global skibsfart udgør. For at styrke det danske arbejde for global omstilling af skibsfarten bliver Danske Rederier strategisk partner i State of Green.

Danmark i front for grøn skibsfart

Find relevante cases, nyheder og indsigter om skibsfartens globale indsats for udvikling af grønne brændsler, fangst og lagring af CO2 (CCS), havvind samt udbredelsen af grønne skibskorridorer.

Gå til stateofgreen.com

Danmark har en stærk handelsflåde og er blandt de største søfartsnationer i verden. Samtidig er rækken af danske rederier med globalt aftryk anerkendt for at være på forkant med den grønne omstilling. Det gælder både rederiernes internationale pres for ambitiøs klimaregulering samt egne investeringer i dekarbonisering og lavemissionsteknologier. Det har i særdeleshed været tydeligt de senere år, hvor danske milliardinvesteringer i grøn teknologi, forskning og infrastruktur har trukket overskrifter på tværs af de førende internationale medier. I takt med, at nye lovkrav, stigende pres for samarbejdspartnere og grønne konkurrencevilkår sætter endnu mere skub på skibsfartens rolle i fremtidens grønne økonomier, vil danske tiltag spille en endnu større rolle.

State of Green byder i det lys Danske Rederier velkommen som ny strategisk partner. Danske Rederier har en klar målsætning om klimaneutralitet i 2050 uden brug af klimakompensation. Med afsæt i det høje ambitionsniveau ser State of Green frem til at positionere rederierhvervets lederskab, når det kommer til omstillingen mod klimaneutral skibsfart.

Det strategisk partnerskab strækker sig over de kommende to år og vil i særdeleshed kredse om mange af State of Greens eksisterende fokusområder. Det gælder bl.a. udviklingen af grønne brændsler, fangst og lagring af CO2 (CCS), havvind og udbredelsen af grønne skibskorridorer.

Partnerskabet med State of Green vil gøre os i stand til nå endnu bredere ud internationalt og få centrale nøgleaktører i tale. Det er vigtigt, både når vi kæmper for en ambitiøs klimaregulering af den globale skibsfart, men også når det kommer til udbygningen af havvind og behovet for aftaler om fangst og lagring af CO2 på tværs af Europa,” siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier Jacob K. Clasen.

 Skibsfart er en dansk styrkeposition og en afgørende drivkraft for teknologiske fremskridt på tværs af sektorer. Vi glæder os derfor til at styrke samarbejdet med Danske Rederier og deres medlemmer på en lang række områder, hvor Danmark kan gøre en reel forskel ude i verden,” siger direktør i State of Green Finn Mortensen.

Partnerskabstyper i State of Green

State of Green opererer med to typer af kommercielle partnerskaber, hvoraf de strategiske partnerskaber er mere langsigtede. State of Greens strategiske partnere repræsenterer et udsnit af Danmarks globale frontløbere, organisationer og virksomheder, der tilbyder løsninger inden for energi, miljø, vand og grøn finansiering. De strategiske partnere kommer løbende med input til State of Greens strategiske retning. De bidrager desuden med ideer, videndeling, erfaringsudveksling, netværk og økonomiske ressourcer. State of Green arbejder proaktivt for at sætte partnernes løsninger og ekspertise højt på den globale grønne agenda.

State of Green har indgået toårige strategiske partnerskabsaftaler med VELUX, Rockwool, Grundfos, Topsoe, Ørsted, Rambøll og Danske Rederier. Der er desuden indgået etårige associate partnerskaber med PensionDanmark, CIP, Hempel, CO-industri, FLSmidth og Danfoss.

Læs mere