Spring til indhold

Nyheder

Beslutningstagere fra hele verden fik syn for sagen under IWA’s vandkongres

I forlængelse af verdens største forsamling af førende vandfolk tog State of Green mere end 400 beslutningstagere ud i landet for at fremvise danske teknologier, løsninger og konkrete bud på at løse de globale vandudfordringer.
image
29 september 2022

I forlængelse af IWA’s verdenskongres på vand, som netop har været afholdt i København, fik de delegerede mulighed for at opleve Danmark under såkaldte ”technical tours”. De tekniske ture tiltrak mere end 400 internationale besøgende, der fik mulighed for at komme rundt i landet og se nærmere på danske styrkepositioner inden for bæredygtig vandhåndtering. Turene var afholdt af State of Green i tæt samarbejde med partnere på tværs af den danske vandsektor.

Med besøg og fremvisning af konkrete teknologier i Kalundborg, Hillerød, hovedstadsområdet, Odense, Aarhus, Middelfart, Billund, Fredericia og Skanderborg dækkede turene alt fra spildevandshåndtering og grundvandsbeskyttelse til klimatilpasning og løsninger for at undgå vandtab. Deltagerkredsen bestod af ingeniører, embedsfolk, forskere og ledende erhvervsfolk fra mere end 50 lande. Undervejs fik de besøgende en grundig introduktion til den danske vandsektor og ikke mindst muligheden for at vende fremtidigt samarbejde med potentielle danske partnere.

36 danske partnere fremviste teknologier, løsninger og bud på at løse verdens vandudfordringer

BIOFOS, Envidan, DTU, HOFOR, UNISENSE, Grundfos, Kamstrup, NIRAS, Leif Koch, AVK, Novafos, Capital Region of Denmark, Birkerød Utility, City of Copenhagen, Frederiksberg Municipality, Frederiksberg Utility, SLA, Rambøll, COWI, LEGO, DHI, Krüger, Hillerød Utility, Kalundborg Symbiose, Kalundborg Utility, WSP, Billund Vand, Billund Biorefinery, AquaGlobe, Skanderborg Utility, SUEZ, WaterITech, Aarhus Vand, City of Middelfart, Carlsberg og Vandcenter Syd.

State of Green afholder årligt mere end 200 ture rundt omkring i landet for internationale beslutningstagere. Programmer er skræddersyet ud fra delegationernes fokusområder og matcher dem med danske virksomheder og organisationer i hele landet. Udover besøgsture byder State of Green årligt velkommen til cirka 2500 internationale kommercielle og politiske beslutningstagere i House of Green, hvor de bliver klædt på med en introduktion til Danmarks grønne omstilling.

Læs mere